Konu Arşivi | "Mehmet TÜRE"

Konular:

Mehmet Türe Fuarı soruyor

Tarih: 04 Kasım 2022 Yazan: editor

2009 – 2019 Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe kendi döneminde başlattığı Gıda ve Tarım Fuarını soruyor.

2009 – 2019 Anamur Belediye Başkanı ve İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Türe’nin sosyal medya (facebook) üzerinden sorusu şöyle: “Anamur Belediye Başkanımızdan, Anamur kaymakamımızdan, tüm siyasi parti başkanlarımızdan, STK başkanlarımızdan, oda başkanlarımızdan, yani Anamur’un kaderinde söz sahibi olanlardan cevap bekliyoruz…”Anamur Gıda ve Tarım Fuarı” niçin yapılmıyor? İptal mi ettiniz? Yoksa yapamıyor musunuz?
30 yılın hasreti, 10 yılın emekleri, çok zor şartlarda ve çok büyük emekler verilerek başlatılan, Türkiye’nin en büyük ilçe tarım ve gıda fuarına yazık etmeyin…
Dünyada ve ülkemizde tarımın, gıdanın ve hayvancılığın ne kadar önemli oluğunu yaşadığımız bu süreçte bir kez daha anladık…

Sadece Anamur değil, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut, Gazipaşa ve Mersin  halkının, çiftçimizin, üreticimizin ümitlerini bağlayıp, zevkle katılıp, katılım rekoru kıran bu Fuar’ın akıbetini açıklayın… Cevap bekliyoruz…”

haberanamur0026

Yorum (0)

Konular:

Türe, İl Temsilcisi Oldu

Tarih: 29 Mart 2022 Yazan: editor

Anamur Belediyesi eski Başkanı Mehmet Türe, Türkiye Belediye Başkanları Birliği İl Temsilcisi Oldu.

Türe, sosyal medyadan yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Belediye Başkanları Birliği hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Türe  açıklamasında; “De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim, say­gı­de­ğer be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rım. Tür­ki­ye Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Bir­li­ği Mer­sin İl Tem­sil­ci­si ola­rak görev aldım.
Bu gö­re­vi bana layık gören başta Bir­lik Baş­ka­nı­mız Sayın Hü­se­yin Erer olmak üzere şah­sı­mı tav­si­ye eden be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rı­ma ve yö­ne­tim ku­ru­lu­mu­za te­şek­kür ede­rim.
De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim, kıy­met­li be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rım, bu gö­re­vi İYİ Parti Teş­ki­lat Baş­ka­nı­mız Sayın Koray Aydın Bey’le, İYİ Parti Yerel Yö­ne­tim­ler Baş­ka­nı­mız Sayın Metin Ergün Bey’le, aynı za­man­da bir­çok be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rım­la is­ti­şa­re ya­pa­rak kabul ettim.
Bu gö­re­vi önce ül­ke­miz ve mil­le­ti­miz, sonra bir­li­ği­miz adına en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım. İler­le­yen za­man­lar­da gö­re­vim­le il­gi­li ya­pa­ca­ğım tüm ça­lış­ma­la­rı ba­sı­nı­mız­la, siz de­ğer­li hem­şe­ri­le­rim­le ve ka­mu­oyuy­la pay­la­şa­ca­ğım.
TÜRKİYE BİLEDİYE BAŞ­KAN­LA­RI BİRLİĞİ
Bir­li­ği­miz 13 Ocak 2012 yı­lın­da ku­ru­lmu­ş olup Genel Mer­ke­zi­miz Çan­ka­ya/An­ka­ra’dadır. Bir­lik Baş­ka­nı­mız 2004-2009 dö­ne­mi Ereğ­li Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yapan Hü­se­yin Erer Bey’dir. Bir­li­ğe sa­de­ce mev­cut ve eski be­le­di­ye baş­kan­la­rı üye ola­bil­mek­te­dir.
BİRLİĞİMİZİN KI­SA­CA MİSYONU
Be­le­di­ye­ler ve be­le­di­ye baş­kan­la­rı ara­sın­da bir­lik, be­ra­ber­lik ve da­ya­nış­ma­yı ar­tır­mak. Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­za, mec­lis üye­le­ri­me ve be­le­di­ye bi­rim­le­ri­ne eği­tim, se­mi­ner, top­lan­tı ve çalış­tay­lar dü­zen­le­ye­rek yar­dım­cı olmak.
Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­za, ça­lış­ma­la­rın­da ve pro­je­le­rin­de reh­ber­lik etmek.
Mev­cut ve eski be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­zın özlük hak­la­rı­nı takip etmek” ifadelerine  yer verdi.

haberanamur0049haberanamur00114

Yorum (0)

Konular:

Türe, AKP’lilere seslendi “Adayınız benim”

Tarih: 17 Mart 2019 Yazan: editor

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, ‘AK Parti’li kardeşlerim sizin adayınız benim” dedi.

Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz, Mersin Büyükşehir Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti Mersin Milletvekilleri Behiç Çelik ve Zeki Hakan Sıdalı, açılış törenine katılmak üzere Anamur’a geldi.
Yılmaz ve Kocamaz ile beraberindeki il ve ilçe başkanları ve belediye başkan adayları, İYİ Parti Anamur İlçe Başkanı Erdal Bulut ve Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ile çok sayıda partili tarafından Pullu’da karşılandı. Çok sayıda aracı katılımıyla düzenlenen konvoyda otobüsten halk selamlandı.
Daha sonra belediye kültür merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe’nin gerçekleştirdiği projeler ile açılışı yapılacak projelerin tanıtımı yapıldı.
Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, törende yaptığı konuşmada, Kocamaz’ın kendisine bekar olan Lale muhtarının evlenip evlenmediğini sorduğunu belirterek, “Muhtarımızın medeni durumunu bilen bir başkanımız var bizim. Birileri gibi son iki ayda kapı kapı dolaşan değil, ilmek ilmek Mersin’i bilen bir başkanımız var. Anamur’a verdiği hizmetlerden dolayı, partili partisiz herkese kapısını ve yüreğini açtığı için Burhanettin Kocamaz başkanıma sonsuz teşekkürler sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ayfer Yılmaz’a da çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Anamur’un kendisinin arkasında olduğunu buradan belirtiyorum” dedi.
Anamur’daki CHP’li ve AK Parti’lilere seslenen Türe, şunları söyledi:
“AK Parti’ye gönül vermiş, AK Parti’ye daha önce oy vermiş, oy vermeyi düşünen vatandaşlarım. Adayımız yok diye sakın ola üzülmeyin. Sizin adayınız Mehmet Türe. Emin olun ki çatı adayı olarak çıkardığınız kişiden size daha yakın, size daha iyi hizmet edecek, sizin kıymetinizi daha iyi bilecek kişi benim. CHP’ye gönül vermiş, oy vermiş, vermeyi düşünen kardeşlerim. Sakın ola birilerini sevindirmeyiniz. Oylarımızı bölmeyiniz, kimseye fırsat vermeyiniz, Anamur’u bir maceraya sürüklemeyelim. Anamur üzerinden bir kumar oynatmayalım.”
Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz da Burhanettin Kocamaz’a tarihi bir kumpas kurulduğunu belirterek, “Gönül isterdi ki bugün Sayın Kocamaz, sizlere yapacağı projeleri anlatsaydı. Ancak birileri sizlere yapılan hizmetleri cezasız bırakmıyor. Ancak bundan sonra Anamur’a yapılacak hizmetleri ben yapacağım. Bu oyun 31 Mart’ta bozulacak ve bazılarının yüzüne tokat gibi çarpılacak” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise seçime şaibe bulaştırıldığını belirterek, “Önümüzü kestiler, aday olmamızı sizin de bizi seçmenizi engellediler. Pes edeceğimi zannettiler. Yörüğe pes etmek yakışır mı? Biz millete hizmet yolunda sonuna kadar varız. Bir yol açtık ve Sayın Ayfer Yılmaz’ın demokrasi bayrağını daha da yukarılara çıkaracağına inanıyorum. Sizlerden Ayfer Yılmaz’a ve Mehmet Türe’ye destek bekliyorum. Ben belediye başkanı olmasam da Mersin için mezara kadar çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yeni otogar, mezbahane ve Ören kanalizasyon hattının açılışı yapıldı.

16-mart-2019-00916-mart-2019-00516-mart-2019-00116-mart-2019-00316-mart-2019-00416-mart-2019-01116-mart-2019-006

Yorum (0)

Konular: ,

Akşener, Türe’nin adaylığını ilan etti

Tarih: 21 Ekim 2018 Yazan: editor3

21-ekim-2018037İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Belediye Başkanı Mehmet Türe’nin İYİ Parti Anamur Belediye Başkan Adayı olduğunu ilan etti.
Akşener, Anamur Belediyesi’nin düzenlediği 82 Proje Toplu Açılış Töreni’ndeki konuşmasında, “Mehmet Türe’yi 3. dönem için de İYİ Parti’nin Anamur Belediye Başkan Adayı olarak önce Allah’a sonra size emanet ediyorum” dedi.
Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, programın açılışında yaptığı konuşmada, Atarük’ü, şehitleri, gazileri ve Anamur’a hizmet etmiş devlet adamları ile belediye başkanlarını anarak başladı.
Açılış organizasyonuna 82 Proje’nin Açılış Töreni adını vermelerinin bir anlamı olduğunu ifade eden Türe, “Türkiye’nin 82. ili olmak istiyoruz” dedi.
2009 yılında Anamur’un kendisine sınırda bir oyla belediye başkanlığı görevi verdiğini hatırlatan Türe, şunları söyledi:
GENEL BAŞKANIMIZ UYGUN GÖRÜRSE KARŞINIZA ÇIKACAĞIM
Bana sınırda bir oyla şans verdiniz. İlk beş yılda gece gündüz çalıştık. Güzel hizmetler yaptık. 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile belde belediyeleri kapatıldı, Anamur’un sınırları genişledi. Ben yine sizin karşınıza çıkarak görev istedim. Bana inandınız ve güvendiniz, tarihin en yüksek oy oranıyla tekrar bana görev verdiniz. İkinci beş yılda da ekibimle birlikte durmadan çalıştık. Büyükşehir Yasası’nın getirdiği sıkıntılarla, engellemelerle karşılaştık ama onuncu yıla girerken sizlere verdiği sözlerin yüzde 90′ını gerçekleştirmiş bir belediye başkanı olarak karşınızdayım. Önümüzdeki son 5 ayda da kıt imkanlarla, söz verdiğimiz 5 projeyi hayata geçirmeye çalışacağım ve ondan sonra sayın genel başkanımız ve genel merkezimiz uygun görürse karşınıza çıkacağım.
HÜKÜMETE, ‘ANAMUR’A ÜVEY EVLAT MUAMELESİNİ BIRAKIN’ ÇAĞRISI
Bir ilçenin gelişiminin sadece belediye çalışmalarıyla olmayacağını, devlet yatırımlarına bakıldığında Anamur’un üvey evlat muamelesi gördüğünü vurgulayan Türe, şöyle devam etti:
“Yollar, tüneller biraz mesafe aldı. Limanımız da yapılıyor. Ama yeterli değil, geç kalındı. Hastanemiz, Mamure Kalesi, kapalı devre sulama sistemi, antik kentin bakım onarımı, kültür merkezi ve stadyum geç kaldı. Buradan sesleniyoruz, Anamur’a üvey evlat muamelesi yapmaya bir son verin artık, hizmet bekliyoruz.”
GÖNÜL İSTER Kİ KOCAMAZ İLE BİRLİKTE HİZMETLERE DEVAM EDELİM
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın Anamur’a ve köylere önemli hizmetleri bulunduğunu belirten Türe, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“En büyük hizmeti Anamur’a getirdi. Çünkü beraber yola çıkmıştık. Ben hazırlıklıydım ve beraber birçok projeye imza attık. Önümüzdeki dönemde de başta içme suyu ve sahil projeleri olmak üzere birçok projeyi yine birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Burhanettin Kocamaz Bey’e Anamur’a verdiği hizmetleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman söylüyorum; Türkiye’nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı Burhanetten Kocamaz’dır. Gönül arzu eder ki hizmetlerimize beraber devam edelim. Beraber yola devam etmezsek bugün övdüğümüz, hakkını verdiğimiz kişiyi asla kötülemeyeceğiz. Hizmetlerine teşekkür edeceğiz, yarım kalan hizmetlerini biz tamamlayacağız, planladığı projeleri de kaldığı yerden devam ettireceğiz.”
ANAMUR’DA İLKLERE İMZA ATTIK
Türe, Anamur’da ilkleri hayata geçirdiklerini belirterek, gerçekleştirdiği bazı projelerle ilgili şu bilgileri verdi:
“Birçok projeyi hayata geçirdik. Mersin’in en büyük kapalı pazar yerini yaptık. İlk defa geri dönüşüm tesisini kurduk. Kentsel projelere imza attık. 13 tane park yaparak Anamur’un yeşil alanını arttırdık. Otobüslerde dijital sisteme geçtik. Kartlı su saati uygulamasına geçtik. Hanımeli İhtiyaç Bankası’nı ilk defa biz açtık. Türkiye’de tek olan 3 psikologdan oluşan Psikolojik Danışma Merkezi’ni açtık. Bugün de bu büyük projelerden birinin içindeyiz ve açılışını yapacağız.”
YETKİ VERİRSENİZ 10 YIL DAHA BURADA OLMAK İSTİYORUM
Türe, konuşmasının sonunda Anamur halkına teşekkür ederek, “Eğer aday olursam ve bana yetki verirseniz bir 10 yıl daha burada olmak istiyorum. 35 projem hazır. Genel Başkanımıza da brifing vererek yapacağımız projeleri anlattım. Sayın genel başkanımızın 24 hazirandan sonra ilk açık hava toplantısını burada yapması da beni onurlandırdı. Kendisine teşekkür ederim ve inşallah kendisini mahcup etmeyeceğim” diye konuştu.
AKŞENER: “BURAYA GELDİKLERİNDE MUZA NEDEN TEŞVİK VERİLMEDİĞİNİ SORUN”
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de muz üretimi, ilçe ekonomisi, Anamur’un sorunları ve iyi belediyeciliğe vurgu yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
“Yarın buraya geldiklerinde sorun. Gübre, ilaç, sera maliyetlerindeki artışı hatırlatın. Kapalı sulama sistemini, bitmeyen hastaneyi, limanı hatırlatın. Karayollarından onayı çıkmayan yolları sorun. Muzun başkentinde muza neden teşvik verilmediğini sorun. Kapatılan gümrük kapısını sorun anlatsınlar. Restorasyon adı altında Akcami’yi ve Mamure Kalesi’ni nasıl gecekondu inşaatına çevirdiklerini sorun. Ama Anamur sahilinin Türkiye’nen en temiz 5 sahilinden biri olduğunu sakın ha söylemeyin. Kepçeyi, mikseri kapar gelirler, ondan sonra sahile, denize koca bir duvarın arkasından bakmak zorunda kalırsınız. Bu cennet sahilin, caretta carettaların üreme alanı olduğunu onlar bilmezler. Seçim gecesi trafoya giren kediden başkasını tanımaz ve anlamazlar. Vicdanınızın kabul edemeyeceği bir cevap aldığınızda hesabını sandıkta sorun. Maalesef bunlar sadece oy ile ıslah olurlar. Oy kaybetmedikçe milleti dikkate almazlar. Sandıkta bir ders verelim de kendilerine gelsinler.
MUZA VERİLEN FİYAT EMEĞİNİZE DEĞİYOR MU?
Değerli Anamurlular en iyi siz biliyorsunuz. Taa Güney Amerika’dan Ekvador’dan muz ithal ediliyor. 100 milyon doların üzerinde muz ithal ediyor Türkiye. Peki size soruyorum, muzun kilosunu kaça satıyorsunuz, emeklerinize, harcadıklarınıza değiyor mu? Kıbrıs’a su gönderiyorlar ama çiftçiye de suyu fahiş fiyatla satıyorlar. İki de bir kesilen elektriği bile size pahalıya satıyorlar. Sonra da size gelip pahalıya üretiyorsunuz kardeşim, biz daha ucuza ithal ediyoruz diyorlar. Elektriğe, doğalgaza yüzde 50′nin üzerinde zam yaptılar. Bu fiyatlarla seralar nasıl ısınacak, yeni seralar nasıl yapılacak? Üretimin tüm girdilerine zam yapıyorlar sonra da Anamurluya diyorlar ki ürünün pahalı, fiyatı indir.
HERKESİ YERLİ MUZ TÜKETMEYE DAVET EDİYORUM
Size bir müjde vereyim. Bugün burada bir kampanya başlatıyoruz. Türkiye’de yerli muza destek çağrısı yapacağız. Teşkilatlarımıza ve 5 milyon seçmenimize sesleniyorum; Anamur’da muzun en iyisini üretiyorlar. Bu toprakların meyvesini yiyin, nasıl yerli ve milli olunurmuş tüm Türkiye’ye gösterelim.
EJDER MEYVESİNİ ÇOK ÜRETİN, SARAYA SATARSINIZ
Birşey öğrendim çok sevindim. Hani şu sarayın Çin’den getirilen meşhur meyvesi var ya. Ejder meyvesini Anamur’da yetiştirmeye başlamışsınız. Bol bol üretin. Saray’ın harcalamalarını 3 katına çıkardıklarına göre Çin’den ithal ettikleri ürün yetmez herhalde. Mecbur buradan alacaklar. İşte kırk yılın başında israf işe yaradı. Millet açlıktan ölse o yine o ejder meyvesini yiyecek. 100 milyon doları görütüp el alemin çiftçisine yatıranlardan seçim günü bu hesabı sorun. İYİ Parti sizin yanınızda.
BELEDİYELERLE GELDİLER, BELEDİYELERLE GİDECEKLER
Çok şükür Anamur gibi ellerinden kurtulan yerler var Türkiye’de. Belediye denince AKP’nin aklına sadece rant ve yağma gelir. İmar tadilatı yap, rant oluştur, nemalan. Önce hüplet, sonra gümlet. AK Parti budur. Şehirleri parsel parsel FETÖ’ye sat, arazi ölüyse sat, kuponsa çök. Bizi yöneten iktidar işte budur. Türkiye’yi katleden, Sultan Mehmet Han’ın emaneti İstanbul’a bile ihanet eden bu vandal belediyeciliğe artık son vereceğiz. Geldikleri gibi gidecekler. Belediyelerle geldiler belediyelerle gidecekler. Dinazor maketini sanat zanneden, yatıp yuvarlanmayı kültür zanneden, betonu medeniyet zanneden AK Parti belediyeceliğinin miyadı dolmuştur. Bu anlayıştan kurtulacağız. Rüşveti, israfı, haramı aziz vatandan def edeceğiz. Türkiye’yi iyi belediyecilikle tanıştıracağız. Akıllı kentler dönemini başlatacağız. Emeği, alın terini ve helal kazancı baş tacı edeceğiz. Belediyelerimiz İYİ olacak, şehirlerimiz İYİ olacak, Türkiye İYİ olacak.
82′NİN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLİYORUM
Anamur’u görüyorsunuz, projeleri biliyorsunuz. Biatlon yarışları Anamur’a nasıl renk kattı. Anamur Belediyesi’nin spor akademisi, konservatuvarı sosyal belediyeciliğin örneğidir. Spor alanları sağlıklı yaşamın, su arıtma tesisi çevreciliğin, engelsiz park insan odaklı belediyeciliğin göstergesidir. 19 Mayıs deresindeki ıslah çalışması şu cennet maviliğe duyulan saygının ifadesidir. Sırada neler var neler. Karadere mesire alanı, huzur park, hafif raylı sistem, kültür merkezi, modern hal, hayvan pazarı. Hepsi Anamur’a yakışır. Bir de şu meşhur 82 proje. O 82’nin ne demek olduğunu biliyorum. Yani 81 Düzce ise, Allah Anamur’un gönlüne göre versin. Anamur her şeyi hak ediyor. Bütün bu güzel hizmetlerin altında sizin imzanız var.
İYİ PARTİ’NİN ANAMUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET TÜRE’DİR
Bu başarılı projelerin mimarını, Mehmet Türe’yi size anlatmaya gerek yok. İki dönemdir Anamur’un hizmetinde. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 3. dönem için de İYİ Parti’nin Anamur Belediye Başkan Adayı olarak önce Allah’a sonra size emanet ediyorum. Anamur iyilerin kalesidir. Kaleyi sakın ha rantçılara teslim etmeyin. Anamur rüzgarlı burun demek. Burada bin yıldır Türklerin rüzgarı esiyor. Türklüğü ayaklar altına alanlara Yörük diyarından oy çıkmaz.”
İYİ PARTİYE KATILANLARA ROZET
Akşener, konuşmasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ile birlikt İYİ Parti’ye katılan Bozyazı Belediye Meclis Üyesi Sezai Hasdeniz, Erdemli Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Gubur, Ahmet Arı ve Alim Sevindik, Anamur Belediye Meclis Üyeleri, Hasan Ali Sarıca, Sezai Şimşek, Ali Rıza Kibrit, Ahmet Türkay, Uğur Göngör, Ali Rıza Bulut ve Ayhan Yıldız’a rozetlerini taktı. Ardından kurdele kesilerek 82 projenin açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Türe, Genel Başkan Akşener’e muz ve kilim hediye etti. Anamur Belediyespor Asbaşkanı Tunç Özdemir de Akşener’e 82 numaralı formayı hediye etti.
Programın sonunda Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Kubat, sahneye çıktı. Hayranları yağmura rağmen Kubat’ın türkülerine eşlik etti.21-ekim-201800421-ekim-201802421-ekim-201802521-ekim-201802721-ekim-201802821-ekim-201803021-ekim-201803321-ekim-201803921-ekim-201804121-ekim-201804321-ekim-201804421-ekim-2018046

Yorum (0)

Konular:

Türe’ Musiki derneğini ziyaret etti.

Tarih: 18 Ocak 2018 Yazan: editor

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Anamur Musiki Derneğini prova esnasında ziyaret etti.

Ziyarette Türe’ye Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gürel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatma Çetinkaya eşlik etti.

Başkan Mehmet Türe ziyaret esnasında Musiki Derneğinin Anamur’da birçok başarılı konserler gerçekleştirdiğini dile getirirken Musiki Derneği Başkanı Emel Kurt ve dernek üyelerine gerçekleştirdikleri konserler ile ilçemizin kültürel faaliyetlerine katkı sağladıkları için teşekkür etti. Başkan Türe derneğin çalışma yaptığı yeri 5 yıl boyunca ücretsiz olarak derneğe tahsis ettiklerinin müjdesini verdi.

Prova esnasında söylenilen nostalji parçaları dinleyen Başkan Mehmet Türe, Zeki Müren’den bir sevgi istiyorum ve yeryüzünden senin kadar yalnızım, Edip Akbayram’dan aldırma gönül parçalarına eşlik ederken prova İzmir marşı ile son buldu.

Ziyaretin sonunda Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, dernek üyelerine gül taktim ederken, Dernek Başkanı Emel Kurt nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Mehmet Türe’ye teşekkür etti.

18-ocak-201800218-ocak-2018001

Yorum (0)

Konular: , ,

Başkan Türe, gazetecilerle bir araya geldi.

Tarih: 10 Ocak 2018 Yazan: editor3

10-ocak-2018001Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Türe, Burhanettin Kocamaz Tesisleri’ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, 1961 yılında kazanılan hakların artarak devam etmesini diledi ve şunları söyledi:

“1971 yılındaki basına uygulanan ambargo, engellemeler inşallah tekerrür etmez. Basın demokrasiyle yönetilen ülkelerde gerçekten çok önemli. Ama diktayla yönetilen ülkelerde basının misyonu,vizyonu tartışılır.

Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak demokrasiyle yönetilen, vatandaşların demokratik haklara sahip olduğu bir ülkeyiz ve basının ayrı bir yeri ve önemi var. Basın özgürdür, bağımsızdır. Basın yasasında basın mensuplarının hakları korunmuştur. Bu hakların hukukçular tarafından, devletin idarecileri tarafından göz önünde bulundurulması arzu edilir, beklenir.

Tabi bu olay çift taraflıdır. Basın açısından baktığımızda, doğru, tarafsız, objektif haber basının şerefidir. Etki altında kalmayan, vicdanıyla cebi arasında sıkışıp kalmayan, basın özgürlüğünü vatandaşların bilgi edinmesi, öğrenmesi ve haberdar olması yönünde kullanan basın ordusu bizi mutlu eder.

8 yıldır Anamur’daki yerel basın üzerine koyarak gelişim gösteriyor. Kişilik haklarına dikkat ediyor ve yasal sorumluluklarını biliyor. Özellikle yalan haber konusunda çok hassas davranıyorsunuz.

Yerel basının bir takım sıkıntıları var. Ekonomik sıkıntılar var, fiziki sıkıntılar var, ulaşım ve ekipman sıkıntıları var. Büyük zorluklarla görev yaptığınızın farkındayım. Belediye olarak, belediye başkanı olarak bu konuda yasaların izin verdiği ölçüde yerel basına destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. “

“ORTADOĞU’DAN SONRA TÜRKİYE’Yİ PARÇALAMAYI AMAÇLIYORLAR”

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun çok iç açıcı olmadığını vurgulayan Türe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eskiden karşımızda bir terör örgütü varken günümüzde artık karşımızda süper güçlerin alenen silah vererek desteklediği, bağımsız Kürdistan hayali taşıyan bir oluşum var. Ve artık Ortadoğu’nun ardından Türkiye’nin parçalanması gerektiğini alenen söylüyorlar. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar. 15 Temmuz’da olduğu gibi içerideki hainlerle işbirliği yapan dış güçlerin ülkemizi parçalamaya doğru hızla gittiklerine şahitlik ediyoruz. Ülkede ekonomik ve siyasi sıkıntının yanı sıra terör ve güvenlik sorunu var. Ötekileştirilen, kamplaştırılan insanların birbirine güven sorunu var. Hukuk sorunu var. Bu sorunlar bir siyasi partinin sorunu değildir. Bir siyasi partinin çözeceği sorunlar da değildir. Mevcut hükümetin kendi başına altından kalkacağı bir sorun değil. Onun için artık ülkemizdeki her vatandaşın siyasi görüşünü bir kenara bırakarak, omuz omuza vererek ve bu ülkenin her bir noktasındaki görevlilerine sahip çıkarak, ülkemizin derdiyle dertlenmemiz gerekiyor. Siyaset araçtır, amaç memlekete hizmettir. Ülke kötü bir duruma geldiyse bunun seyredilmemesi gerekiyor. Bunun bir partiye mal edilmemesi gerekiyor.  Tabi ki iktidar, muhalefet tarafından eleştirilecek. Ancak bu eleştiri ülkemizin içerideki ve dışarıdaki düşmanlarına koz verecek şekilde olmamalı. Yapıcı eleştirici olmamalı. Bölücülerin ekmeğine yağ sürecek siyasi kavgalar, hakaretler olmamalı. Tüm siyasi liderlerin tabana örnek olacak şekilde, vatandaşları birleştirici bir dil kullanmalarını temenni ediyoruz. Artık bu ülkenin insanlarının yüzünün gülmesi gerekiyor. 2018 yılında bunu bekliyoruz. Biz de Anamur’da özellikle milli meselelerde siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri olarak birlik beraberlik içerisinde olmalıyız.”

“2019 İYİ PARTİ’NİN YILI OLACAK”

İyi Parti’de teşkilatlanma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Türe, “İyi Parti’nin 2019 yılına güçlenerek ilerlediğini, vatandaşın gözünde kurtarıcı bir parti olduğunu görüyoruz. 2019 İyi Parti’nin yılı olacak. İyi Parti’nin yılı olması ülkenin hayrınadır, iyiliğinedir. Anamur’daki ilçe teşkilatımızı Erdal Bulut başkanlığında oluşturduk ve binamızı da hazırladık. Önümüzdeki günlerde aktif olarak çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

AGC BAŞKANI CÖMERTLER: “BASIN BAYRAMINI BURUK KUTLUYORUZ”

Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömertler de Başkan Türe’ye daveti için teşekkür etti ve basın mensuplarının bayramını kutladı.

Cömertler, gazeteciler bayramını buruk kutladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“FETÖ/PDY davaları haricinde onlarca meslektaşımız hapis yatarken, kimisi görev şehidi olurken, kimisi sosyal haklarını alamazken,emekleri sömürülürken bu bayramı buruk kutluyoruz. Bir araya geldiğimizde bu konuları da etraflıca konuşabilmeliyiz. Ulusal basın, özellikle ajans muhabirlikleri vasıtasıyla Anadolu basınından besleniyor. Ancak ne yazık ki arkadaşlarımız hak ettikleri değeri görmüyorlar. Bir anlamda ulusal basın, yerel basının emeğini sömürüyor. Bizler haklarımızı elde edebilmek, gündemi belirleyebilmek için daha fazla bir araya gelmeliyiz.”

CEMİYETE YER TAHSİSİ SÖZÜ

Cömertler, cemiyete bir yer tahsisi için de Başkan Türe’den söz istedi. Başkan Türe de bu yıl içinde cemiyete bir yerer tahsis edilmesi için söz verdi.

Etkinliğin sonunda Başkan Türe, basın mensuplarına çiçek ve hediye verdi, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.10-ocak-2018002

Yorum (0)

Konular: , , ,

Anamur’da MHP’den toplu istifa

Tarih: 17 Kasım 2017 Yazan: editor3

17-kasim-2017001Anamur’da aralarında bazı eski ilçe başkanlarının da bulunduğu çok sayıda MHP üyesi partilerinden istifa etti.

Partililer, ellerinde istifa dilekçeleriyle Cumhuriyet meydanında toplanarak basın açıklaması yaptılar.

Grup adına konuşan MHP eski İlçe Başkanı Erdal Bulut, şunları söyledi:

“MHP’Yİ İKTİDARA TAŞIMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK”

2014 yerel seçimleri arifesinde MHP Genel Merkezi’nin 15 Aralık 2013 tarihindeki görevlendirilmesiyle Anamur İlçe Başkanı olarak atandım.

Atandığımız günden bu yana parti politikasıyla örtüştüğünü düşündüğümüz sosyal, halkla daha iç içe vatandaşın sesine kulak veren adil bir yönetim oluşturma gayretinde bulunduk.

‘Küçük olsun bizim olsun’ mantığından ziyade kaybedecek tek bir vatandaşımızın bile olmadığının bilinciyle kimseyi kırmadan, ötekileştirmeden, daha geniş kesimlere hitap edebilecek politikalar üretmeye, daha birleştirici, bütünleştirici ve en önemlisi gönül alıcı bir dil kullanmaya gayret gösterdik.

Tek hedefimiz, yegane gayemiz, en büyük dileğimiz olan ülkücü cumhurbaşkanı, ülkücü başbakan, ülkücü bir hükümet ve refaha ulaşmış huzurda buluşmuş, kardeşliği yeniden ve sonsuza kadar perçinlemiş bir Türk Milleti hayaliyle görevde bulunduğumuz 2013-2016 yılları arasında bir yerel seçim, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ve iki genel seçim olmak üzere Milliyetçi Hareket’i iktidara taşımak için var gücümüzle gayret gösterdiğimiz dönemleri hep birlikte yaşadık.

“7 HAZİRAN – 1 KASIM ARASINDA MİLLET BOMBALARLA KORKUTULDU”

2014 yılında girdiğimiz yerel seçimde Anamur’da MHP tarihinin en yüksek oyunu aldık. Yine, sonuçları hepimizin malumu olan 2014 yılında adını sanını duymadığımız, şeklini şemalını görmediğimiz birisinin adaylığı ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girdik. 7 Haziran’da 13 yıllık AKP iktidarının maddi ve manevi anlamda canından bezdirdiği, huzurunu kaçırdığı, sinir uçlarıyla oynadığı Türk Milleti ilk kez reaksiyon göstererek AK Parti’nin tek başına iktidar yetkisini elinden aldı.

Bu süreçte kimse daha ne olduğunu anlamadan, kesin sonuçlar açıklanmadan, kaybetmenin şokunu yaşayan ve MHP ile koalisyondan başka çaresi bulunmayan AKP’nin bile kendisini toparlamasına fırsat vermeden MHP Genel Merkezi’nden yapılan bir açıklamayla bütün koalisyon kapıları kapatılmıştır. 7 Haziran’da AKP’ye bir uyarıda bulunan milletimiz, sözde koalisyon görüşmeleriyle 1 Kasım seçimlerine zorlanarak, tabiri caizse ‘denize düşürülmüş’ tam anlamıyla yılana sarılmak zorunda bırakılmıştır. 7 Haziran – 1 Kasım arasında milletimiz bombalarla korkutulmuş, hendeklerle sindirilmiş, ekonomi ile beli bükülmüş ve tek çarenin AKP iktidarı olduğu algısı oluşturulmuştur. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz MHP, maalesef bu süreci iyi değerlendirememiş, Türk milletine aydınlık, müreffeh ve huzur dolu bir gelecek vaat edememiştir.

“KIRMIZI ÇİZGİLERİN YERİNİ SEÇİM ORTAKLIĞI ALDI”

7 Haziran seçimlerinde kırmızı çizgilerimizi öne sürerek reddettiğimiz AKP ile bugün maalesef 2019 seçimlerine ortak girilme çalışması yapılmaktadır. Üzülerek belirtiyorum ki, 7 sülalesine hesap soracaklarımız, şerefini ve mertliklerini işportaya düşürmekle itham ettiklerimiz, İmralı Canisi ile pazarlığa oturduğunu söylediğimiz, PKK ile aynı masada oturduklarına gözlerimizle şahit olduğumuz bu yapıyla ittifak planlandığına göre, bu yapının devletin bekası olarak görüldüğüne şahit oluyoruz.

Mevcut iktidarın ülkücülere yönelik tavrı, tutumu, MHP Genel Başkanı’na ettiği küfür dolu sözler ve milliyetçilere münasip gördüğü hakaretler daha dün gibi hafızalarımızda duruyor. Mevcut hükümetin Türklüğe yönelik hakaretleri yüreğimizde bir kor gibi durmaktadır. Ancak MHP Genel Merkezi’nce bunların ayaklar altına aldığı milliyetçilik unutulmuş, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan hakaretler ve aşağılamaların üstü kurnazlıkla kapatılmış, sömürülen dini değerlerimiz görmezden gelinmiş ve AKP hükümeti birden badem gözlü oluvermiştir.

MHP GENEL MERKEZİ ÜLKÜCÜLERE YÜRÜYECEK YOL BIRAKMADI”

Nedeni ne olursa olsun, hangi gerekçeyle hangi amaçla bu ittifak yapılmaya çalışılırsa çalışılsın ülkücülerin bu hükümetle yürüyeceği tek adımlık bir yol yoktur. Bunların aydınlığa kapı açma ihtimalleri de yoktur. Bu zihniyetin Türklüğe ve ülkücülüğe kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Aldatılmaya ve kandırılmaya müsait bu yapının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni götüreceği tek yer dipsiz bir kuyu ve karanlık bir tünelden ibarettir. MHP Genel Merkezi, ülkücülere küfür eden, milliyetçilikle alay eden, Türk’e dair Türk’ten olan ne varsa düşman kesilen bu zümre ile ittifakı ülkücülere reva görmek niyetindedir. Dün hesap soracaklarımıza bugün ‘beyim’ dedirtmek istenmektedir.

MHP Genel Merkezi’nin uyguladığı politikalar, AKP ile ittifak düşüncesi, Türklük düşmanı bir yapı ile koalisyona niyetlenmesi akıl ve mantıkla izah edilemeyeceği gibi parti politikalarına ve Başbuğ Alparslan Türkeş’in maneviyatına aykırıdır. Başbuğ’un evladı olan bizlerin mevcut MHP yönetimi ile ülkü birliği yine MHP Genel Merkezi’nce baltalanmış, bize yürüyecek yol bırakmamıştır.

“ÜZÜLEREK VE İÇİMİZ YANARAK İSTİFA EDİYORUZ”

Bugün burada bizler, Başbuğ Alparslan Türkeş’in evlatları olarak, üzülerek ve içimiz yanarak MHP’den istifa ettiğimizi bütün kamuoyuna duyururuz. İnanıyoruz ki bu devran dönecek ve ülkücüler hak ettikleri muamele ile milletine hizmet yolunda yeni kapılar aralayacaktır. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene.

BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TÜRE’YE ZİYARET

Bulut ve beraberindekiler, geçtiğimiz günlerde MHP’den istifa ederek İyi Parti’ye geçen Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe’yi de ziyaret ettiler. Belediye meclisi salonundaki ziyarette konuşan Başkan Türe, “Öncelikle bu grubu benimle buluşturan, beni ziyarete gelmenizi sağlayan başta en son seçilmiş MHP İlçe Başkanı Erdal Bulut Bey, daha önceki tüm MHP İlçe Başkanlarım, Kadın Kolları başkanlarım, Ocak başkanlarım, daha önce görev yapmış sendika ve vakıf başkanlarım; Allah sizden razı olsun, hoş geldiniz” dedi.

ŞEHİTLERİ ANDI, ÇİFTÇİLERE ‘GEÇMİŞ OLSUN’ DEDİ

Türe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben öncelikle şehitler diyarı olmuş Mersinimizin son şehidi İsmail Doğan uzman çavuşumuzu rahmetle anıyorum. Ağrı’da terörle mücadele ederken şehit düşen hemşerimizi rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu memleket için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Birkaç gün önce Bozyazı başta olmak üzere fırtınadan ve hortumdan etkilenen çiftçilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz güçlüdür, çiftçinin zararında ziyanında yanında olacaktır. Yaraların sarılmasında katkıları olacaktır. Bundan dolayı da şimdiden ilgilenen devlet yetkililerine teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

“HEPİMİZ BİRER ŞEHİT, GAZİ NAMZETİYİZ”

İstiyorduk ki şehitler hiç gelmesin. Özellikle referandum sürecinden sonra şehitler gelmesin, bu ülkede barış olsun, kardeşlik olsun istiyorduk. Ama ne yazık ki her gün bir şehit haberiyle üzülüyoruz, sarsılıyoruz. Ama yılmıyoruz, yıkılmıyoruz. Bu topraklar için şehitlik ruhunu, gazilik ruhunu kaybetmediğimiz müddetçe bu ülke bölünmeyecek, bu vatan bölünmeyecek. Anamur’dan bu salondan herkese sesleniyoruz, terör destekçisi devletlere ve yurt içindeki işbirlikçilerine sesleniyoruz; şehit kanlarıyla çizilmiş Misak-ı Milli sınırlarını hiç kimse bozamayacak, parçalayamayacaktır. Bölmek, parçalamak isteyenlere karşı hepimiz birer şehit, gazi namzediyiz.

“TERÖRLE MÜCADELEYİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ”

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi hepimiz ülkemizin siyasi, ekonomik, terör sorunlarına duyarlıyız. Her gün televizyon izliyoruz, gazete okuyoruz ve bilgi sahibi oluyoruz. Son günlerde ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçmekte. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra vatandaşımızın boynu bükük, gelecek kaygısı var. Ama ümitsiz değiliz. Bu ülke, bu millet toparlanacak. Yine fabrikalarımız işleyecek, gençlerimiz geleceğe umutla bakacak. Onun için şu anda yapılan terörle mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Devletimizin, silahlı kuvvetlerimizin, emniyet teşkilatımızın dişe diş kana kan verdiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz, arkasındayız. Ama keşke Çözüm Süreci’nde bir takım tavizler verilmeseydi de şehitlerimiz ya hiç olmasaydı ya da azalsaydı. Ama bu ülke işbirlikçileriyle beraber terörün kökünü kazıyacak inşallah.

“7 HAZİRAN’DA HÜKÜMET ORTAĞI OLMAYI ÇOK ARZU ETTİK”

Burada bazı şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. 7 Haziran seçimlerinde mensubu olduğumuz, onur ve gurur duyduğumuz, bugüne kadar emek vermiş, alın teri dökmüş insanlarımızın çabasıyla bugün burada olduğumuz bir süreç yaşadık. Hepimiz canla başla çalıştık. Köy köy, mahalle mahalle, apartman apartman dolaştık. Ve nihayetinde mensubu olduğumuz MHP’nin 80 milletvekilliği kazanmasıyla seçimi bitirdik. MHP’nin bir belediye başkanı olarak, hükümet nimetlerinden yararlanamamış bir belediyenin başkanı olarak 7 Haziran’da hükümet ortağı olmayı çok arzu ettik. Hükümetin bir yerinde olalım ve Anamur’un hak ettiği hizmetleri iktidarın nimetleriyle buluşturalım istedik. Ama genel merkezimizin aldığı bir kararla hükümet ortağı olmadık, olamadık. Nihayetinde 1 Kasım seçimlerine doğru tekrar canla başla çalıştık ve 40 milletvekiliyle seçimi sonuçlandırdık. Bu arada PKK terör örgütünün meclisteki uzantısının 50 milletvekilliği alması bizi derinden üzdü, yaraladı.

“17’YE 10 DAKİKA KALA OLAĞANÜSTÜ KONGRE İPTAL EDİLDİ”

En son genel merkezde olağan kongrede tüzükten kaynaklanan üst kurul delegesi olarak sizleri temsilen 2 kişi Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey’e oy vermiştik. Gelinen süreçte yine tüzükten kaynaklanan haklarımızı kullanmak isteyerek, altını çizerek söylüyorum; o zamanki teşkilatla, kadın kollarımızla, sendikayla, vakıfla başkan yardımcılarıyla, meclis üyeleriyle görüşerek, eski partimizin eski ilçe başkanlarının görüşlerini alarak, kamuoyu yoklaması yaparak, yüzde 85-90 civarında bir oranla üst kurul delegesi olarak 2 kişiye ‘olağanüstü kongre için imza verin’ yetkisini bize verdiniz. Hiçbir zaman sizlere danışmadan, sizlerin görüşünü almadan karar vermedik, imza atmadık. Bu konuda hem fikiriz. Demokratik bir ülkede yaşayan, demokrasiyle yönetilen bir siyasi partinin üst kurul delegeleri olarak imza verdik, olağanüstü kongre istedik. Nihayetinde yapılacak olan olağanüstü kongrede tüzüğün istediği sayının 4-5 katı imzaya ulaşılmasına rağmen olağanüstü kongre yapılmadı, yaptırılmadı. İkinci bir çalışmayla tekrar imza toplanmaya başlandı. Yine arzu edilenin çok üstünde bir imza toplanmıştı ki 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu hain darbe girişimi Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğine yapılmıştır. İktidara yapılmıştır ancak en önemlisi MHP’ye gönül vermiş ülkücülere yapılmıştır bu darbe. Çünkü olağanüstü kongre talepleri yarım kalmıştır. Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey’in 10 Temmuz’da ‘Devlet sözüdür, seçimli olağanüstü kongre yapılacaktır’ sözünden sonra ülkücü camia, partililer rahat bir nefes aldı. Ama 10 Temmuz saat 17.00’dan 10 dakika önce MHP’nin olağanüstü kongre kararı iptal edildi.

“DEĞİŞİM İSTEYEN KİŞİLER OLARAK YENİ PARTİYİ DESTEKLEDİK”

Olağanüstü kongre isteyen Sayın Ümit Özdağ, Sayın Koray Aydın ve Sayın Meral Akşener Hanımefendi, aldıkları ortak kararla çalışmalarına devam ettiler. Nihayetinde sürecin sonuna doğru olağanüstü kongre yapılamayacağına inandıktan sonra yeni bir parti kurmak için karar alıp yola çıktılar. Tabi ki biz de baştan beri değişim isteyen kişiler olarak yola çıktığımız insanlarla birlikte hareket ederek yeni parti kurma sürecinde kararlarını destekledik. Ve nihayetinde yeni partiyle ilgili 10 Kasım Atatürk’ümüzün ölüm yıldönümünde saat 10.00’da partimden 7 meclis üyemle birlikte istifa ederken yine bu defa resmi bir teşkilat olmasa da tüm kamuoyunun temennilerini dileklerini ve isteklerini dikkate alarak istifa ettiğimizi bildirmek istiyorum.

Anamur diğer ilçelere benzemiyor. Anamur farklı, birlik beraberlik var. Anamur’da alınan kararlar istişare ile alınıyor ve taban bizleri yönlendiriyor. Biz de yönlendirilen istikamet doğrultusunda adım atıyoruz. Herhalde bizden de beklenen buydu diye düşünüyorum. Niye diyeceksiniz, istifa ettiğimiz günden itibaren bizi tanıyan tanımayan, ülke içinden ülke dışından binlerce telefon ve mesajla bizi kutladılar. Olumsuz fikir beyan edenler de var, onlara da saygı duyuyoruz.

“25 EKİMDEN SONRA HER ŞEY İYİ OLMAYA BAŞLADI”

11 Kasımda, 11. ayın 11’inde saat 11’de İyi Parti Genel Merkezi’ne kaydımı yaptırarak, sizlerin isteği doğrultusunda İyi Parti’nin belediye başkanları arasına katıldım. Bundan üzüntü duymadım. Üzüntü duyduğum tek şey ülkücü camianın iktidar olup bu ülkeyi yönetme isteğinin yarım kalmasıdır. Ama dedik ki Türkiye’nin yeni bir partiye değil iyi bir partiye ihtiyacı var. Türkiye’nin mecliste sadece bir grup kurabilme sayısına değil, bu ülkeyi yönetecek, Türk dünyasına mesaj verecek iyi bir partiye ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için burada olduk. Niyetlerimiz iyi, plan programlarımız iyi, inşallah geleceğimiz de iyi olacak. İyi Parti’nin kurulduğu 25 ekimden sonra herşey iyi olmaya başladı. İnsanların ümitleri yeşerdi, işadamlarımızın ümitleri çoğaldı. Her bir köşede bu ülkeyi düşünen her Türk milliyetçisinin yüreğine su serpildi. Gelecekten ümitliyiz artık.

“ÜLKÜCÜLÜĞÜMÜZDEN HİÇ BİR ŞEY KAYBETMEDİK”

Zaman zaman oy aldığı insanların, destekleyen insanların isteklerini dikkate almadan parti değiştirmek gibi küçük eleştirilerle de karşılaşıyoruz. Tam tersi, bana oy veren insanlar, partili olsun olmasın bize gönül veren insanlar bizim şu anda burada olmamızı sağladılar. Ne kaybettik? Sadece MHP’nin mensubu olmayı kaybettik. Ülkücülüğümüzden, Türk milliyetçiliğimizden, vatan sevgimizden, millet sevgimizden hiçbir şey kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz.

“BELEDİYEDE HİÇ BİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK”

Bunan sonra ne yapacağı? Hani seçimlerde diyorduk ya seçim ertesinde rozetimizi çıkarıp cebimize atacaktık. 2 seçimde de attık mı attık. İyi Parti’ye girdikten sonra da taktığım rozeti Karaman il sınırında bıraktım. İl sınırına gelince bu sözleri size söyleyeceğim için rozetimi çıkartıp cebime koydum ve diğer cebimdeki belediye başkanlığı rozetimi taktım.

Hiçbir şey değişmeyecek. 8 yılda uyguladığımız hizmetleri aynen uygulayacağız. Parti ayrımı, yöre ayrımı yapmayacağız. Kimseyi siyasi görüşlerine göre kategorilere ayırmayacağız. Bu belediye bütün herkesin belediyesidir. Bu belediye bir siyasi partinin belediyesi değildir. Oy veren vermeyen herkese hizmetleri eşit götürmeye devam edeceğiz. Onun için herkes rahat olsun. Personelimle yaptığım toplantıda da 8 yıldır herkesin siyasi görüşüne nasıl saygı gösterdiysem, ayrımı sadece çalışanla çalışmayan şeklinde yaptıysam bundan sonra da aynen devam edeceğini söyledim.

“MHP İLE TAKIŞMAYACAĞIZ, TARTIŞMAYACAĞIZ”

Anamur’da 8 yıl siyasi parti ayrımı yapmadan nasıl hizmet verdiysek aynı şekilde devam edecek. Ama burada MHP’ye bir torpil yapacağız. MHP ne zaman bir istekte bulunursa anında yerine getireceğiz. MHP’nin Genel Başkanıyla, yönetimiyle, üyeleriyle, oy verenlerle ve gönül verenlerle takışmayacağız, tartışmayacağız. Onlara yüreğimizi açacağız. Sokak siyaseti yapmayacağız. Kimseyi zorlamayacağız. Ama tabi ki demokrasinin gereği olarak fikirlerimizi de savunacağız. Bu günlerde kurulacak olan İyi Parti İlçe Teşkilatı, Gençlik Kolları, kendisinin belediye başkanına sonuna kadar sahip çıkacaktır, bundan eminim. Ben de ekibimle birlikte hizmetlerime devam edeceğim. Gönlümden geçen 2029’a kadar Anamur’un belediye başkanı olmaktır.

“BU PARTİ İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ”

İyi Parti yeni kuruldu, organları yeni teşkil edildi. Genel Merkez yeni tutuldu, ilçeler iller yavaş yavaş atanıyor. Biz de bu parti için elimizi taşın altına koyacağız. Sadece ben değil, şu ana kadar 10 belediye başkanı MHP’den istifa ederek İyi Parti’ye geçtiler. Bunlardan çok anlamlı olanlar var. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu yer olan Söğüt’ün Belediye Başkanı şu anda İyi Parti’de, Başbuğ Alparslan Türkeş’in memleketi Kayseri’nin Pınarbaşı Belediye Başkanımız şu anda İyi Parti’de. Tabii Anamur’u göz ardı edemeyiz. Alparslan Türkeş’e ‘Başbuğ’ unvanını veren Anamur’un belediye başkanı da İyi Parti’de.

“AYRILIKÇI DEĞİLİZ”

Bizim yaşımız çok değil ama ömrünü, hayatını bu partiye vermiş, şu anda aramızda yüzde 90’ı olan eski ilçe başkanlarım, parti büyüklerim var. Onların yaşadığı duygu yoğunluğu benim yaşadığımın 100 katıdır. Peki şunu sorayım; biz ayrılıkçı mıyız, kahraman mıyız? Biz ayrılıkçı, bölücü isek Koray Aydın ayrılıkçı mıdır? Ümit Özdağ ayrılıkçı mıdır? Musavvat Dervişoğlu ayrılıkçı mıdır? Yusuf Halaçoğlu ayrılıkçı mıdır? Nuri Okutan ayrılıkçı mıdır? Tam tersi sapına kadar ülkücüler. Bunu herkes bilsin.

“BU PARTİ ÜLKEYE GÜNEŞ GİBİ DOĞACAK”

Yeni kurulan parti bir partinin devamı değil. Bir partinin küskünlerinin toplandığı yer değil. İşe yaramayan insanların toplandığı yer hiç değil. Tam tersi siyasi görüşü ne olursa olsun bu ülkeyi seven, benim yaptığım gibi insanların siyasi görüşlerini bir kenara bırakarak bu ülke için, gelecek için, gelecek nesil için omuz omuza verdiği bir siyasi partidir. Onun için bu partide ne Fetocu, ne de Apocu yoktur, barınmayacaktır. Fetocu, Apocu olarak lanse edenlere söylüyorum; varsa bildiğiniz söyleyin onları uzaklaştıralım. Ama atıyorsanız, sallıyorsanız da kul hakkı yiyorsunuz hakkımızı helal etmiyoruz. Dolayısıyla bu partinin yüzü gülecek, bu parti herkese iyi bakacak. Bu parti ülkeye güneş gibi doğacak. Bu parti kamplaşmayı, ayrışmayı, kavgayı, küskünlüğü bitirecek. Bu parti devlet memurlarının sürülmesine son verecek, çalışan insana siyasi görüşüne bakmadan sahip çıkacak. Çalışan, memleketini seven insanların ideolojisi farklı olsa da başımızın üstünde yeri var.”

TÜRE’YE TEBRİK

Konuşmasının ardından Başkan Türe’yi tebrik eden gruptakiler, hazırladıkları dilekçeleri vermek üzere İlçe Seçim Kurulu’na gittiler.17-kasim-201700317-kasim-201700417-kasim-201700517-kasim-201700617-kasim-2017006117-kasim-201700717-kasim-2017002

Yorum (0)

Konular:

Mehmet Türe, partisinden istifa etti

Tarih: 10 Kasım 2017 Yazan: editor

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe 7 meclis üyesiyle birlikte üyesi bulunduğu MHP’den istifa etti.

Konuyla ilgili Anamur Belediyesi Basın ve halkla ilişkiler müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle;

“Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe; Meclis Üyelerimiz, Uğur Güngör, Sezai Şimşek, Hasan Ali Sarıca, Ahmet Türkay, Ali Rıza Bulut, Ali Rıza Kibrit, Ayhan Yıldız ile birlikte üyesi bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden bugün itibari ile istifa etmiş bulunmaktayız.

Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağız. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur”.

10-kasim-2017003110-kasim-2017002110-kasim-20170011

Yorum (0)

Konular: ,

Anamur Kültür ve Muz Festivali 26 Temmuz’de başlıyor

Tarih: 22 Temmuz 2017 Yazan: editor3

23-temmuz-2017002Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, 26-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecekleri Anamur 11. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali’nin ilçeye ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif anlamda önemli katkılar yapacağını söyledi.

Basın mensuplarının festivale ilişkin sorularını yanıtlayan Türe, şunları söyledi:

1- Festivallerin kentlere katkıları nelerdir? Sosyal ve kültürel kazanımlar nelerdir?

Festivaller aslında kentlerin sosyal ve kültürel alamda bir seferberlik ilan etmesi halidir. Sosyal, kültürel, ticari, turistik bir çok konuda kente kazanımlar sağlayan, birlikteliğin, toplumsal uzlaşının sosyal kaynaşmanın sağlandığı, kortejden yarışmalara, etkinliklerden yörük çadırlarına, halk konserlerine kadar herkesin kendine pay çıkardığı, etkinliklerdir. Bu açıdan Anamur Kültür ve Muz Festivalleri konserde şarkılara eşlik etmek isteyen gençlerimizden, kültür stantlarında eskiyi yâd etmek isteyen vatandaşlarımıza kadar her kesime hitap eden bir yapıya sahiptir.

Bunun yanı sıra ilçemize gelen yazlıkçıların Anamur Kültürünü tanıması ve Anamurlu hemşerilerimizle tanışması ve kaynaşması açısından büyük önem taşımaktadır. Gencinden yaşlısına, yerlisinden yabancısına tam anlamı ile sosyal ve kültürel bir birliktelik sağlanmaktadır. Yine kentimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, turizmin canlanması ve dolayısıyla kentte ekonomik anlamda da bir hareketlilik sağlanması açısından önem taşımaktadır.

2- Bu yıl 11’incisi düzenlenen Anamur Kültür ve Muz Festivali’ne geçmiş yıllarda ara verildiği halde, sizin döneminizde aralıksız yapılmaya başlamasının nedenleri nelerdir?

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra Girne-Anamur Barış Şenlikleri adıyla başlayan Anamur Festivali, 2004 yılında Kültür ve Turizm Festivali adını alıyor. 2009 yılından itibaren ise Belediye Meclisimizce alınan karar doğrultusunda Anamur Kültür ve Muz Festivali adını alarak uluslararası bir boyut kazanması ile birlikte gelenekselleşiyor. Bu yıl 11.’sini düzenliyoruz. Az önce de belirttiğim gibi festivaller sosyal dayanışmadan tutun da kültürel etkileşimden ticari sirkülasyona kadar toplumu her yönüyle olumlu etkileyen etkinliklerdir. Uluslararası boyutta festival yapıyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Azerbaycan ve Ukrayna’dan yaklaşık 100 kişilik halk dansları ekibi geliyor. 4 gün boyunca ilçemizde kalacaklar. Bu grupların burada konaklamaları, yemeleri, içmeleri, eğlenmeleri, otellerimizde restoranlara, marketlerden çay bahçelerine kadar küçümsenemeyecek ölçüde bir ticari hareketlilik sağlayacaktır. Üstelik tatil bölgelerinin durgunluktan sitem ettiği şu günlerde deyim yerindeyse esnafımıza can suyu gibi gelecektir. Yine bu yıl 4.’sünü düzenleyeceğimiz Anamur Tarım ve Gıda Fuarı’na da yaklaşık 100 firma katılıyor. Hem gelişen tarımsal teknolojiyi çiftçimizle buluşturuyor hem de ilçemize ekonomik girdi sağlıyoruz. Bu açıdan değerlendirildiğinde festival, fuar ve alışveriş günlerinin gelenekselleşmesi hem ekonomik hareketlilik sağlıyor, hem de ilçemize özgü Yörük Türkmen yaşamının tanınmasını sağlıyor. Ayrıca ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetlerine de ivme kazandırıyor.

3- Festivalin uluslararası platforma daha geniş perspektifte taşınması konusunda planlarınız nelerdir?

Ülkemiz cennetten bir köşe, Anamur da ülkemizin cennetten bir köşesi. Ülkemizin ayakta kalabilmiş nadir kalelerinden birisi olan Mamure Kalesi Anamur’da. Dünyanın en büyük Antik Kentleri’nden birisi olan Anamuryum Antik Kenti Anamur’da. Dünyanın en derin düdenlerinden olan Çukurpınar Mağarası da Anamur’da bulunuyor. Tam anlamı ile doğa, tarih ve kültür kenti. Dolayısıyla ulusal hatta uluslararası alanda herkesin hayran kalacağı güzelliklere sahip. Bu nedenle göreve geldiğimizde ilk işlerimizden birisi Kardeş Kent ilişkileri kurmak ve ilçemizi uluslararası alanda tanıtmak oldu. Bu kapsamda Almanya-Bingen kenti ile temas sağladık ve Kardeş Kent Sözleşmesi imzaladık. Daha sonra Kıbrıs-Girne kenti ile temaslarımız oldu ve bu yıl onlarla da kardeş kent sözleşmesini imzaladık. Yine Azerbaycan’ın Şemkir ilçesi ile de kardeş kent temasları sağladık. Şu anda üç kentle ilişkilerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Kardeş Kentlerimizi festival, fuar, vb. etkinliklere davet ediyoruz. Bunun yanı sıra bu yıl katılan Ukrayna ve Azerbaycan Halk Dansları Ekipleri ile geçmiş yıllarda katılan Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerden gelen halk dansları ekipleri de festivalimize hem uluslararası bir boyut kazandırıyor hem de ilçemizin uluslararası tanıtımına katkı sağlıyor.

4- Festival kapsamında düzenlenen sportif yarışmalar, kültürel faaliyetleri değerlendirebilir misiniz?

Biz festivali yalnızca müzikal bir etkinlik yada halk konseri olarak düşünmüyoruz. Az önce de bahsettim, tam anlamı ile sosyal ve kültürel bir kaynaşma ve çeşitlilik ortamı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun sağlanabilmesi için de muhakkak konser dışı etkinliklere yer verilmesi gerekiyor.

İlçemizin yörük kültürünü temsil eden stantlardan, sanat merkezlerimizin fotoğraf sergilerine, mahalle muhtarlarımızın çadırlarından, Anamur İçin Pedal Çevirelim etkinliğine kadar tüm vatandaşlarımıza hitap edecek etkinlikler planlıyoruz. Örneğin, Engelliler Dart Yarışması ile engelli vatandaşlarımızı böyle büyük bir organizasyona ortak ediyoruz. Aile Dostlarımız Yarışıyor yarışması ile insanlarımıza hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Resim Yarışması ile çocuklarımıza hayata farklı bir pencereden bakabilme, hayal dünyasını geliştirebilme imkânı tanıyoruz. Çocukluğumuzun oyunu Cıngırtlağı yeni nesile tanıtmak, orta yaşlıların anılarını canlandırmalarına imkan sağlamak için onu da festival kapsamına alıyoruz.

Sörf, kano, yüzme, masa tenisi, tenis, plaj voleybolu turnuva ve yarışmalarıyla gençlerimizin yeteneklerini göstermelerine imkan tanıyıp, izleyen çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz.

5- İlçemize gelen tatilcilerin festivale ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yalnızca Anamur ölçeğinde değil, bölgesel ölçekte bir festival organize ediyoruz. Gaziantep, Adana ve Konyalı vatandaşlarımızın belediyemizi arayarak festival tarihini, sahne alacak sanatçıları, festival içi etkinlik ve yarışmaları sorduğuna şahit olduk. Yine şunu örnek verebilirim, sörf ve yüzme yarışmalarında hemen her yıl yazlıkçı bir vatandaşımız oğlu ile birlikte dereceye giriyorlar. Ben eminim ki uzun yıllardır yarışmalara katılıp derece alan bu vatandaşımız yaz tatilini festivalin yapılacağı tarihlere denk getiriyor.

Bu da gösteriyor ki, Anamur Kültür ve Muz Festivali artık ulusal bir boyut kazanmış, ilçemiz Anamur’un, insanların tatil tercihlerinde ilk sıralarda yer almasını sağlamıştır.

Bu yönüyle değerlendirdiğimiz de tatilcilerimizin ilgi ve alakasından memnun olduğumuzu belirtebilirim.

6- Ülkemizin ve milletimizin yoğun şekilde terörle mücadele ettiği bu günlerde festivalin milli birlik ve dayanışmaya katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sohbetimizin başında da söylediğim gibi, ülkemiz cennetten bir köşe. Haliyle küresel güçlerin gözü de bu cennetin üstünde. Maalesef ülkemiz 40 yıldır bir terör örgütü ile mücadele içerisinde. Askerimiz polisimiz canını ortaya koyarak ülkemizde huzuru sağlamaya çalışıyor. Ancak terör kahpece karşımıza çıkıyor. Terörist en kahpe tuzaklarla bize saldırıyor. Amaçları yalnızca bizi öldürmek değil, asıl hedefleri bizi yıldırmak, kardeşliğimize, huzurumuza, birlik ve beraberliğimize nifak sokmak. Asıl hedefleri bu. Yoksa bizi öldürerek bitiremeyeceklerini biliyorlar. Psikolojik, sosyolojik yapımızın ayarlarını bozmaya çalışıyorlar.

Ben bu açıdan da vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel birlikteliği noktasında festivallerin bütünleştirici bir özelliğe sahip olduğunu düşünüyorum. Elbette şehitlerimiz gelirken ocaklara ateşler düşerken gülüp eğlenmekten bahsetmiyorum. Şehitlerimizi rabbimize emanet edeceğiz, şehit analarını sahipleneceğiz; ama kentlerin düğünü olan festivallerimizi de sürdüreceğiz. Teröre boyun eğmeyeceğiz. Teröristin bizi kahretmesine müsaade etmeyeceğiz. Halkımız da bunun farkındadır ve festivallere katılmaktadır. Festivale hem yöre halkı hem de ülkemizin birçok bölgesinden ilçemize gelen tatilcilerin katılmasıyla birliktelik oluşuyor. Biz bunun katlanarak artmasını milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesini amaçlıyoruz. Bu anlamda festivalin katkısı büyük.

7- Festival tarihinin seçimi nasıl oluştu?

Bildiğiniz gibi, ilçemiz Anamur’un kent merkezlerine olan uzaklığı, şehirlerarası yolların yapımının uzaması nedeniyle yabancı turist ziyareti yok denecek kadar az. Bu nedenle yerli turistlerin Anamur’u en çok tercih ettiği tarih aralığı, 20 Temmuz - 10 Ağustos aralığıdır. Festival tarihi de bu çerçevede belirlenmiştir. Bölgesel amaçlı düzenlediğimiz Festivallerin, Fuarların, Alışveriş Günlerinin tarihleri halk katılımının ve ticari faaliyetin en yoğun olduğu zaman aralığında gerçekleşmektedir.

8- Fuar ve Alışveriş Günleri ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? İlçemize katkıları nelerdir?

Hep söylüyoruz, festival, fuar ve alışveriş günleri gibi etkinlikler, ilçeleri sosyal, kültürel ve ticari anlamda hareketlendiren etkinliklerdir. Bu yıl Alışveriş Günleri’nin 2.’sini düzenliyoruz. İlçemizde alışveriş kültürü ve çeşitliliğine katkı sunmak, yerli ve yabancı konuklarımızın yaz tatillerinde bir tercih sebebi olmak temel hedefimiz. Bu açıdan alışveriş günleri vatandaşlarımız tarafından sahiplenildi. Özellikle yazlıkçılar, iskele bölgesinde yaşanan hareketlilikten memnun, Anamurlu vatandaşlarımızda ürün çeşitliliğinden memnun. Alışveriş günlerimizde artık gelenekselleşti diyebiliriz.

Bunun yanı sıra biliyorsunuz bu yıl 25-28 Ekim 2017 tarihlerinde 4. Anamur Tarım ve Gıda Fuarını düzenleyeceğiz. Firma çeşitliliği, vatandaşımızın ilgisi, ziyaretçi sayısı vb. açılardan değerlendirildiğinde şunu gururla söyleyebilirim ki Türkiye’nin en büyük ilçe fuar organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Anamur bir tarım kenti. Üstelik adı ile bütünleşmiş, Anamur Muzunu üreten bir tarım kenti. Çiftçilerimiz meraklı ve yeniliğe açık. Teknolojiyi dikkatle takip ediyor ve uyguluyor. Bunu biz söylemiyoruz, katılımcı firmalar söylüyor. Bu yüzden bu fuarı düzenlemek, başta tarımsal alanda ihtisas sahibi kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz olmak üzere tüm idarecilerin boynunun borcu. Biz olaya böyle bakıyoruz.

Büyük organizasyonlar büyük iş birlikleri ile gerçekleşiyor. Bu açıdan her seferinde dile getiriyoruz, gelin festivali fuarı kentin yöneticileri olarak hep birlikte düzenleyelim. Bu işten kaçmak, kaytarmak değil. Bütün organizasyonların mali yükünü zaten biz üstleniyoruz. Personel desteği, araç gereç desteği veriyoruz, yer tahsis ediyoruz. Mesai kavramı gözetmeksizin 24 saat organizasyon için çalışıyoruz. Bizim tek talebimiz kurumlar arası iş birliğini oluşturmak, halka hizmet için Anamur ortak paydasında buluşmak. Bunun dışında bir gayemiz yok.

Ancak biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım, art niyetli iseniz, niyetinizi bir şekilde ortaya çıkartıyorsunuz. Festivale engel olmak isteyenleri, fuara engel olmak isteyenleri, Alışveriş Günlerine engel olmak isteyenleri biliyoruz.

Tek dertleri Mehmet Türe’yi egale etmek olanların Anamur’un festivali ile Anamur’un fuarı ile niye uğraştıklarına anlam veremiyoruz.

Diyorlar ki; fuara siyaset katılıyor. Hayhay buyurun siz organize edin, biz her türlü desteği yine verelim diyoruz, kimse yanaşmıyor.

Belediye çok ön plana çıkıyor diyorlar. Buyurun dernek kuralım, her yıl bir kurumun öncülüğünde yapılsın diyoruz kimse yanaşmıyor.

Dönüp dolaşıp yine üstümüze kalıyor. Yanlış anlaşılmasın, şikayetçi değiliz. Hatta tekrar söylüyorum; bu iş bizim boynumuzun borcu.

Kim ne yaparsa yapsın, kim neye engel olmak isterse istesin bizim için temel kriter kamusal menfaat ve memnuniyettir. Tüm çalışmalarımızda bu anlayış temel prensibimizdir.

Ben burada özellikle festival ve fuar gibi sosyal-kültürel etkinlerde bizimle aynı fikri ve heyecanı taşıyan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a da teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyemiz geçtiğimiz yıl Anamur Tarım ve Gıda Fuarı’na ilk kez stand açarak katıldı. Anamurlu üreticilerimize 2000 adet avakado fidesi dağıtımı yaparak çiftçimize destek sağladı. Bunun yanı sıra 2 yıldır fuarımıza maddi destek sağlıyor. Yine festivalimize 3 yıldır maddi destek veriyor ve muhakkak katılarak manevi desteğini hissettiriyor. Ben bu kapsamda ilçemize ve etkinliklerimize verdiği desteklerden dolayı kendisine birkez daha teşekkür etmek istiyorum.

9- Anamur Belediyesi’nin Mersin Büyükşehir Belediyesi ile uyumu nasıl?

2009′da göreve geldiğimizde hizmet coğrafyamız, doğudan batıya, Dragon Çayı-Sultan Çayı arasında kuzeyden güneye Çeltikçi köyü, İskele Mahallesi arasında yer alıyordu. 2014 değişen Büyükşehir Yasası ile birlikte hizmet coğrafyamız inanılmaz genişleyerek 17 mahalleden 56 mahalleye dönüştü.

8. hizmet yılını geride bırakırken, Yeni Cumhuriyet Meydanı, Akdeniz Bölgesi’nin en büyük pazaryeri olan Şehit Atanur Bal Pazaryeri, 250.000 nüfusa hitap edecek şekilde hizmete açtığımız arıtma tesisi, Geri Dönüşüm Tesisi, en uzak köylere kadar hizmet götüren Hanımeli İhtiyaç Bankası, 7/24 düğünde, cenazede, özel günlerde hizmet veren Masa Sandalye ekibimizle ve burada sayamadığımız birçok kent merkezli hizmeti, 2014′den sonra kent-köy dengesini gözeterek genişlettik. Bu kapsamda 2014 öncesi Esentepe Mahallemize ne hizmet yapmışsak, Boğuntu Mahallemize de aynı oranda eşit hizmet götürmeye gayret ediyoruz.

Özellikle eşit ve yaygın hizmet götürme noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Burhanettin Kocamaz ile tam bir uyum içerisinde, hizmet organizasyonlarını yapıyoruz. Yeni yüzyılın, yaşanabilir, örnek kenti Anamur’u yeniden şekillendirmek için Büyükşehir Belediyemizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.

Ben sözlerimi sonlandırırken, 28-29-30 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenleyeceğimiz 11. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali’nin ilçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bizi yalnız bırakmayan ve kentine sahip çıkan Anamurlu Hemşerilerimiz başta olmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız, Mahalle Muhtarlıklarımız, Sivil Toplum Örgütlerimiz, Özel Sektör Temsilcilerimiz ve zor şartlarda görev yapan Yerel Basınımıza teşekkür ediyor,

Herkesi Anamur 11. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali heyecanına ortak olmaya davet ediyorum…

Hatta diyoruz ki; Festival Anamur’da Yaşanır…23-temmuz-201701423-temmuz-201700123-temmuz-201700323-temmuz-201700423-temmuz-201700523-temmuz-201701123-temmuz-201701223-temmuz-201701323-temmuz-201701523-temmuz-201703123-temmuz-201703223-temmuz-201703323-temmuz-201703423-temmuz-201703523-temmuz-2017036

Yorum (0)

Konular: ,

Türe: “2019′da aday olmak istiyorum”

Tarih: 07 Temmuz 2017 Yazan: editor3

7-temmuz-2017001OKTAY DEMİR

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Türe, kahvaltıda yaptığı açıklamada, terörle mücadeleden 15 temmuz şehitlerini anma programına, projelerden adaylığına kadar değerlendirmelerde bulundu.

Seven Kahvaltı Evi ve Kafe’de düzenlenen kahvaltıda açıklamalarda bulunan Türe, konuşmasına yeni açılan işyerinin sahiplerine başarı dileğinde bulunarak başladı ve “Bu mekanın sizlerden birisi olan Muharrem Garip ve ailesine hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Çok güzel bir mekan ve ortam oluşturmuşlar. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ORDUYA DÖNÜŞTÜ

Türkiye’nin bir savaşın içinde olduğunu belirten Türe, şunları söyledi:

“Doğuda, Güneydoğu’da devam eden savaş artık terör örgütleriyle mücadeleden çıkmış, süper güçlerin, bu topraklarda gözü olan, tarihi, siyasi emelleri olan dış devletlerin alenen terör örgütlerini destekleyerek, ülke içindeki terörle mücadeleyi coğrafyamıza yayma çabasına dönüşmüştür.

Komşularımızın tamamında sıkıntılar var. Sınırımızdaki tüm islam ülkelerinde artık iç savaş ve istikrarsızlık var. Bu istikrarsızlığın ülkemize yansımaması mümkün değil. O bölgede 35-40 yıldır terör örgütüyle mücadele ediliyor. Bizler o bölgede görev yaparken terörle mücadele yapıyorduk. Cudi’de Gabar’da 3-5 çapulcunun peşindeydik. Süreç öyle bir ilerledi ki terör örgütü artık bir ordu haline geldi. Sadece yurtiçi kanadı değil, başta ABD olmak üzere diğer ülkelerin desteklediği PYD, YPG ve devamında bunların ta kendisi olan PKK ile mücadele ediyoruz. Zaman zaman bu mücadelede büyük başarılar sağlandı. Bazen de terör zirveye çıktı. Artık karşımızda teknolojiyle donatılmış, süper güçlerin alenen destek verdiği  bir örgüt var. Şimdilik uçak ve helikopterleri eksik sadece. Ama yakında bunlar da olacaktır. Çünkü Kuzey Irakk’ta birkaç ay sonra referandum yapacak olan o bölgenin yerel güçleri, Avrupa’nın da desteğiyle sözde Kürdistan devletini kurma hayallerini gerçekleştirmek üzereler.”

TERÖRLE MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM

Türe, terörle topyekun mücadelenin önemine vurgu yaparak şöyle devam etti:

“Terörle mücadelede geçmişte hatalar yapılsa da şu anda gelinen noktada devletimizin terörle mücadelesini, hükümetimizin terörle mücadelesini destekliyorum ve takdir ediyorum. Terörle mücadele derken sadece bir terör örgütü değil, DEAŞ, IŞİD, PKK ve FETÖ. Bu örgütlerle silahlı kuvvetler ve emniyet teşkilatının tüm güçleriyle, siyasi destekle mücadelesini yüzde yüz destekliyorum.  Bu mücadele tek başına bir partinin, hükümetin, silahlı kuvvetlerin, emniyet teşkilatının başa çıkabileceği bir mücadele değil. Ülkenin ekonomik, siyasi ve askeri olarak, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla topyekun mücadele edeceği bir aşamaya gelmiştir. Çünkü karşımızda haçlı zihniyeti vardır. Aynı Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı gibi milli iradeyle bu terör bitirilecektir. Onun için söylemlerimiz tamamen siyaset üstüdür ve samimiyete dayanmaktadır. Karşımızda Avrupa devletleri de var. Bu süreçte askerimize, polisimize destek vermeli ve yerelden genele hep birlikte mücadele etmeliyiz.”

15 TEMMUZ YARGILAMALARI

Türe, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklananların yargılanması süreci ile ilgili de şunları kaydetti:

“Geçen yıl bu vakitler her şey yolunda gitmekteyken 15 temmuz akşamı hain darbe girişimi ülkemizi allak bulak etti. Sadece siyasi istikrarı değil, ekonomik istikrarı, askeri istikrarı, birlik beraberliği, kardeşliği alt üst etti. Ülkenin bu duruma düşmesinde etkisi olan  baştan aşağıya herkesin gerekirse idam cezasıyla, gerekse mahkemelerin vereceği en yüksek cezayla cezalandırılması her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının beklentisidir.

Ancak bu mücadeleyi yaparken, suçsuz olan, mağdur olan, evinden, çocuklarından uzakta bırakılan suçsuz vatandaşlarımızın da bir an önce mahkemeye çıkartılarak veya komisyonlarda suçsuzluğu ortaya çıkarılarak mağduriyetin giderilmesi beklentimizdir.”

DARBE GİRİŞİMİNDEN EN FAZLA ETKİLENENLERDEN BİRİ DE BENİM

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kendisinin de bir soruşturmaya dahil edildiği süreci anlatan Türe, şunları aktardı:

“15 temmuzdan en fazla etkilenen kişilerden biri de şahsımdır. 20 temmuzda şahsıma yapılan bir iftirayla, karalamayla bu karanlık süreçten biz de payımızı aldık. Ama bana inanan MHP ve ülkücü camianın neferleri, siyasi görüşü ne olursa olsun Anamurlu vatandaşlarımızın arkamda dimdik durmasıyla, haklı olduğuma inanmasıyla bir yıl sonra hakkımda açılan dosya, takipsizlik ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla neticelenmiştir. Bizi seven insanların beklentilerinin mahkeme tarafından teyit edilmesi, sayıları az da olsa aleyhimizde bir sonuç çıkmasını bekleyen bazı kişilerin heveslerinin kursaklarında kalması bizi sevindirdi. Malum sürecin yaşanması bizi derinden yaralamıştır. Biz kendimizden emin olmamıza rağmen bu haberlerin ulusal basına düşmesiyle bizi tanımayan, çevre ilçe, il, Türkiye geneli ve yurt dışından insanların kafalarında oluşan soru işareti bizi derinden yaralamıştır. Ama nihayetinde mütevazı bir şekilde paylaştığım takipsizlik kararı da o insanları rahatlatmıştır ve şahsıma teveccühlerinin karşılığı olmuştur.”

ANAMUR’DA EN BÜYÜK ANMA TÖRENİNİ YAPALIM

Darbe girişimi sırasında şehit olanların anılması için Anamur’da geniş katılımlı bir tören düzenlenmesi için Kaymakamlığa yazı yazdığını belirten Türe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz sürecinde dik duruş sergileyip sokakta milli iradeye sahip çıkan vatandaşlarımızı, demokrasi şehitlerimizi anmadan geçemeyiz. Üniforma giymiş hainlere katılmayan onurlu TSK mensuplarını da anmadan geçemeyiz. Onlar olmasaydı belki bu hain darbe girişimi başarılı olabilirdi ve burada böyle oturamazdık. Hayatını terörle mücadele ederek geçirmiş, kahramanlarımızı, cengaverlerimizi üç beş üniformalı hainle aynı kefeye koymak en büyük haksızlıktır. Bu çerçeveyi koymamız gerekiyor.

15 temmuzun yıldönümünde Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın açıklamalarına göre meydanlara inileceğini ve demokrasi nöbetleri tutulacağını basından duyuyoruz. 15 temmuz milli iradeye sahip çıkma ruhu geçmiş bir yıldan ders alınarak milli birlik ve beraberliğe dönüştürülmeli. Mülki amir başkanlığında tüm siyasi partilerin katılımı, STK’ların ve vatandaşların katılımıyla demokrasi şehitleri anma ve milli iradeye sahip çıkma programları yapılmalı. Ben de Anamur’da kaymakamlık başkanlığında tüm siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına bir yazı yazdım ve kurulacak ortak tertip komitesi ile Cumhuriyet Meydanı’nda Türkiye’deki ilçeler arasında en büyük anma programının yapılmasını teklif ediyorum. Talep edildiği takdirde belediyemizin tüm imkanları ve personeli bu programda görevlendirilecektir. Ayrıca ben de davet beklemeksizin 15 Temmuz milli iradeye sahip çıkma ve şehitleri anma mitinglerine katılacağım. Gönlümden geçen bu konuda Anamur’da siyasi birlikteliğin sağlanmasıdır.”

ANAMUR’UN DARBENİN ETKİLERİNİ EN AZ ZARARLA ATLATMASI İÇİN ÇABALIYORUZ

15 temmuzdan sonra özellikle ekonomide büyük sıkıntılar yaşandığını, Anamur’un fazla etkilenmemesi için uğraş verdiklerini anlatan Türe, şunları söyledi:

“Ben de belediye başkanı olarak Anamur’daki esnaflarımızın bu süreci en az zararla atlatması için çaba gösteriyorum. Bunun için Büyükşehir Yasası’nın getirdiği ilçelerin gelirlerinin Büyükşehir’e aktarılması gibi zorluklara rağmen çalışmalarımızı kıt imkanlarla da olsa sürdürüyoruz. 2019 yılının sonuna kadar köylerimizde içme suyu ve yol sorunu kalmayacak. Büyükşehir belediyemizin şehir içindeki asfalt çalışmalarının yanı sıra Hal, Otogar ve sahil projelerine başlanıyor. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz de sürüyor. Ramazan etkinliklerimizi yaptık. Geleneksel festivalimizi ve uluslararası fuarımızı da yine bu yıl gerçekleştireceğiz. Alışveriş günleri sayesinde ilçemizde önemli bir ekonomik hareketlilik yaşanıyor. Birçok turizm bölgesinden daha hareketli günler yaşıyoruz. Alışveriş günlerine çevre ilçelerden de yoğun ilgi var. Özellikle ilçe esnafımız bu etkinlik sayesinde rahat bir nefes alacak.  Tüm bu faaliyetler ve projelerin yanı sıra halkın belediyesi olma düşüncesi ile sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini destekliyoruz ve siyasi ayrım gözetmeden herkese hizmet götürüyoruz. Önümüzdeki süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz ile birlikte gerçekleştindiğimiz 5-6 projenin açılışını yapacağız, bazılarının da temelini atacağız.”

PROJELERİMİ ENGELLEMEK İSTEYENLER BUNDAN VAZGEÇSİNLER YOKSA İSİMLERİNİ AÇIKLARIM

Olumlu şeylerin perde arkasında bazı sıkıntılar da yaşadıklarını, projelerin hayata geçmesini, Anamur’un gelişmesini engellemeye çalışan, engelleyen sivil toplum kuruluşu, kişi ve kişiler olduğunu söyleyen Türe, şöyle devam etti:

“Siyasetin içinde bu tür şeyler olabiliyor. Ne yazık ki siyasi beklenti içine giren, nefsinin esiri olan kişiler yada STK’ların bu tür hareketleri her yerde aşikar. Ancak ben şahsıma ve belediyeye yapılan karalamalara ve yıpratmalara hoşgörüyle bakan ama onurumuzla gururumuzla oynanan bir karalamayı da avukatlarımıza havale eden bir sistem benimsedim. Bunları önlemek mümkün değil. Anamur’un geleceğine, çocuklarımızın geleceğine, projelere engel olmaya çalışan kişi ve kişileri bugüne kadar hiç deşifre etmedim. Ama parantez açarak söylüyorum; insanları telefonla arayarak ‘Tarım ve gıda fuarına katılmayın’ diyen STK’lar, ‘Turizm ve muz festivaline destek vermeyin’ diyen kişiler hafızamızda mevcut. Onları hiçbir zaman deşifre etmedik. Mücadele ederek Anamur’a engel olmalarının önüne geçiyoruz. Ama eğer engel olamayacak bir hale gelirsek, iyi niyetli insanları caydırıp korkuturlarsa festivalde 25 bin kişinin karşısında engel olan kişi, kişiler ve STK’ların ismini açıklarım. Benim ilçemizin geleceği için yapmak istediğim sosyal, kültürel ve fiziki projelere engel olmak isteyenler, kafasından bunu geçirenler, vazgeçsinler. Emeğimiz var, alın terimiz var. Mehmet Türe’nin değil, MHP’nin değil, Anamur Belediyesi ile halka hizmet etmeye çalışan bir ekibiz. Bu zihniyette olanlar varsa bu düşüncelerinden vazgeçsinler, yoksa ben onları isim, adres ve numara vererek vatandaşla paylaşacağım.”

2019′DA ADAY OLMAK İSTİYORUM

2019′da verdiği sözlerin yüzde 90′ını gerçekleştirmiş bir belediye başkanı olarak halkın karşısına çıkmak istediğini belirten Türe, adaylık ile ilgili olarak şunları söyledi:

“2028′e kadar Anamur’a hizmet etmeyi arzu ediyorum. Yani 2 dönem daha. Bazılarının ‘uçuk’ dediği, benim ise ‘planlanan’ dediğim, Azıtepe’ye teleferik, Ören-Bozdoğan arasına hafif raylı sistemi yapmak sahil projesini tamamlamak istiyorum.

Son zamanlarda siyasi birtakım gelişmeler, siyasi birtakım oluşumlar mutlaka bizleri de etkiliyor. Kamuoyunda bizi sevenler ve bu görevde kalmamız gerektiğine inanan fakat siyasi bir hamle olarak bizim aday gösterilemeyeceğimiz, aday gösterildiğimiz zaman da salt çoğunlukla yine 2 dönem, 3 dönem belediye başkanı seçilebileceğimizi dile getiren dostlarımız arkadaşlarımız, siyasi görüşleri çok farklı insanları görebilirsiniz. Ne mutlu ki bana, Anamur’da siyasi görüşü ne olursa olsun yüzde 95 insanların sevgisini, güvenini kazanmış bir kişi ve ekip olarak karşınızdayım. Şunun altını çiziyorum; halkı arkasına almayan hiçbir siyasetçi başarılı olamaz. Doğru her zaman kazanır, yanlış şeyler, senaryolar kısa vadede başarılı gözükse de uzun vadede duvara toslar. Onun için dimdik ayaktayım. Engellemeler, karalamalar, kösteklemelere rağmen halkın içine omurgalı bir belediye başkanı olarak başım dik çıkıyorum. Halkımızın iyi gününde, kötü gününde yanındayken bana verdikleri tepkileri ölçtüğüm zaman, ben ödülümü alıyorum. Farklı siyasi görüşteki insanların samimiyetle beni sevdiklerine, güvendiklerine, aday olmam gerektiğini ve belediye başkanı olarak devam etmek gerektiğini söylediklerine şahitlik ediyorum. İşte bu noktada siyaset üstü bir hamleyle inşallah 2019′da yine belediye başkanı adayı olup yine belediye başkanlığı görevini yürütmek isteyen bir zihniyete sahibim. Beni seven arkadaşlarımın sık sık beni Ankara’ya yada başka mevkilerdeki görevlere yakıştırdıkları da oluyor. Ama altını çizerek söylüyorum; bizim sevdamız Anamur. Bizim olmazsa olmazımız Anamur. Bizim dünyamız Anamur. Dolayısıyla hiçbir siyasi beklentiye girmeden haddimizi ve hesabımızı aşmadan Anamur’a hizmet etmenin yollarını arayacağım, sonuna kadar. Her ne şekilde olursa olsun Anamur’a hizmet etme görevini yürütmek istiyorum. Ama bunu yaparken de hiç kimseyi kırmadan, dökmeden halkı karşıma almadan, partime ve teşkilatıma laf söyletmeden göreve devam etmek istiyorum.”

ORMAN TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR

Türe, konuşmasının sonunda Kükür mahallesindeki orman yangını için geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, söndürme çalışmasına katılan bakanlık, genel müdürlük, bölge müdürlüğü ve Büyükşehir ile Anamur Belediyesi yetkilileri ve personeline teşekkür etti.

SURİYELİLERİN İHTİYAÇLARI KAMPLARDA KARŞILANMALI

Türe, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Anamur’da Suriyeli sayısının her geçen gün artmasının getireceği olumsuzluklar ile ilgili soruyu yanıtlayan Türe, “Biz daha önce bu konuda net tavrımızı ortaya koyduk. Suriyeliler’in kentimizin sosyal dokusuna zarar verebileceğini, ucuz işgücü oluşturmaları nedeniyle ilçe ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirterek, bu kişilerin onlar için oluşturulan kamplara yerleştirilmesi ve orada ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyledik. Bu düşüncemiz değişmedi. Bazı kurumlardan bu konuda bilgi istedik ama alamadık. Konunun belediye ile ilgili kısmını hassasiyetle takip ediyoruz ve müdahale etmemiz gereken bir durum olursa ediyoruz” dedi.

SEVEN KAHVALTI EVİ

İskele’deki Barbaros Hayrettin Paşa caddesi üzerinde bulunan Seven Kahvaltı Evi, geniş mekanı, bahçesi, deniz ve Dragon çayı manzarasıyla müşterilerine nezih bir ortam sunuyor. Peynir, zeytin, yumurta, yayla balı ve köy tereyağının yanı sıra yeşil sebzelerle süslenen kahvaltıda el yapımı reçel çeşitleri dikkat çekiyor. Ayrıca farklı saç böreği çeşitleri, sıcak yufka ve bişi gibi yöresel lezzetler de konukların beğenisine sunuluyor. Kaliteli hizmet anlayışı ile konuklarını karşılayan mekanda her türlü içeceği bulmak da mümkün. İçecekler arasında Türk kahvesi, sunumuyla ön plana çıkıyor.7-temmuz-20170027-temmuz-2017003

Yorum (0)

Anket

Mersin - Antalya yolu tamamlandığında Anamur'a ne gibi faydaları olur?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

HAVA DURUMU

ANAMUR

İLETİŞİM SAYFALARI

Son Yorumlar

  • Gürdal Sümer: İyi Parti’deki bu gelişme diğer sağ partilere de örnek...
  • Şeref Koz: İnsanların ilgisi çok yoğundu. Yazarlarımız da dolu doluydu....
  • Şeref Koz: Güzel bir etkinlikti. İlgi yoğundu. Kutluyorum. Okuru bol olsun.
  • Gürdal Sümer: Övgü dolu sözlerinize çok teşekkür ederim Hikmet Bey. Turist...
  • Hikmet ÜNLÜ: Bu ikinci yazınız, yaşamış olduğumuz aynı dönemleri...
  • Tedora Vohs: Of be Gürdal, yine döktürmüssün canim kardesim. Gülnarda...
  • Mehmet Aydın: Anamur ve kendim adına teşekkürler;emeğiniz e sağlık hocam.
  • Ayşe Derya Seymen: Harika babacığım.. Emeğine yüreğine sağlık, iyi ki varsın
  • Hüseyin Sezer: Kalemine sağlık çocukluğumuza götürdün teşekkürler
  • Adil Demir: Süper,zamanda yolculuk yaptım.Ellerine ve hafızana sağlık abi!