Konu Arşivi | "Grev"

Konular: ,

Memurlar iş bıraktı

Tarih: 25 Kasım 2009 Yazan: editor3

Memur Konfederasyonları tarafından başlatılan ?iş bırakma eylemi? kapsamında Anamur?da, KESK?e bağlı 3 sendikanın temsilci ve üyeleri iş bıraktı.
Tahsin Soylu Caddesi?nde toplanan Eğitim-Sen, SES ve BES temsilci ve üyeleri ile destek veren CHP ve ÖDP?liler, açtıkları pankartlarla Cumhuriyet Meydanı?na yürüdüler.
SES Anamur Temsilcisi Hamit Durna, burada yaptığı basın açıklamasında, ?Eşit işe eşit ücret için, ücretsiz ve tam sağlık ve eğitim hakkı için ve güvenli bir gelecek için meydanlardayız? dedi.
Eğitim-Sen Anamur Temsilcisi Mustafa Bakır da  örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması ve toplu sözleşme hakkı içeren özgürlükçü bir sendika yasası için eylem yaptıklarını belirterek, ?Tün emekçileri birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz? dedi.25kasim005

25kasim00425kasim003
SES TEMSİLCİSİ
HAMİT DURNA?NIN BASIN AÇIKLAMASI

?Sayın Emekçiler ve Anamur Halkı?
Bu gün 25 Kasımda tüm engellemelere rağmen greve çıktık ve meydanlardayız. Çünkü biz KESK iz.
Kamusal Sağlık ve Sosyal Hizmet için,
Ücret Adaleti ve İnsanca Yaşayacak Kadar Temel Ücret için,
Güvencesiz ve Sözleştirilmeli çalışmaya hayır demek için,
Hastane ve Sağlık Ocaklarında Katkı ve Katılım Paylarının Kaldırılması için,
Örgütlenme ve Grevle Toplu Sözleşme Hakkı için,
Daha Kaliteli ve Herkese Ulaşan Eğitim Hakkı için,
Çalışma Yaşamı Başta olmak üzere tüm Yaşam Alanlarında Demokratikleşme için,
Bu gün 25 Kasımda İş Bıraktık ve Meydanlara çıktık.
Yaşasın Emek Mücadelemiz?
Biz Buradayız. Başbakanın tehditlerine rağmen buradayız. Okulların tatil edilmeyeceğini söyleyen MEB dün tüm okulları tatil etti. Çünkü KESK ten korktular. Tehditlerinin bizi yıldırmayacağını bildikleri için dün mesai saatinin sonunda okulları tatil ettiler.
Direne Direne Kazanacağız.
Biz hakkımız, emeğimiz ve onurumuz için meydanlardayız. Teslim olmadık olmayacağız. Meydanları kimseye teslim etmeyeceğiz.
Eşit işe eşit ücret için,
Ücretsiz ve tam sağlık ve eğitim hakkı için,
Güvenli bir gelecek için,
İşte 25 Kasım İşte Meydan,
Grevdeyiz.
Yaşasın Emek Mücadelemiz,
Yaşasın Onurlu Mücadelemiz.?
EĞİTİM-SEN TEMSİLCİSİ
MUSTAFA BAKIR?IN BASIN AÇIKLAMASI
?Krizlerle gelen yoksulluğa sefalete karşı onurlu örgütlü mücadelemizi sürdüreceğiz Ülkemizdeki bu sefalet ekonomisi ve politikalarını İMF. Dünya Bankası gibi kurumlar belirliyor. Ülkeyi yönetenler de uyguluyor.
Ülkenin ve emekçilerin yararına olmayan bu uygulamalardan bir an önce vazgeçilmelidir İMF. Dünya Bankası sorunu çözmez Bunlar açlığın, sefaletin, krizin nedeni olan politikalardır. Uluslar arası tefecilik yapan bu kurumlarla yapılan anlaşmalara son verilmelidir. İstenirse emekten yana bir bütçe mümkündür.
Yıllardır eğitimde sağlıkta uygulanan yasalardaki Neo liberal öze hep karsı çıktık.        Bu uygulamaların altında kapitalizmin kar hırsının yattığını söyledik. Çalışanların örgütlü sendikal mücadele önündeki engeller kaldırılsın istedik. Toplu sözleşme hakkı sağlansın dedik. Hiç birini dikkate almadılar.                                                                                     
Bu çağda insanlar açlıktan ölüyorsa, halen eğitime sağlığa gıdaya ulaşmakta insanlar arasında büyük uçurumlar varsa, ne yapmalıydık. Dayatılan efendi köle sisteminize razımı olmalıydık. Siz neyi uygun görürseniz kabul ediyoruz mu diyecektik Bizim sınıf bilincimiz onurlu örgütlü mücadeleyi öğretti. Grev ve toplu sözleşme hakkı içeren özgürlükçü bir sendika yasası, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret talep ediyoruz.
Hükümetle yapılan görüşmelerde iç hukuk yolları tüketildi, Bu anlamda üretimden gelen gücümüzü kullanıp işi durduruyoruz. Bu grev tüm kamu emekçilerinin grevidir. Emekten yana olan,  örgütlü emek mücadelesine inanan, toplumsal sorumluluğa sahip herkesi mücadeleye çağırıyoruz. Emek örgütleri bu sorunların içinden örgütlü sınıf bilincinden aldığı dirayetle güçle çıkacaktır. Emek ve demokrasi mücadelesini daha yaşamsal anlamda sürdürecektir.
Haklarımızın elimizden alınmaması için, Özgürlüğümüz için,     aç kalmamak için, Yaşatılan bu zulme sefalete ortak olmamak için. Bir çuval kömür, iki somun ekmekle avutan bu düzeni değiştirmek için.
Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için
Toplu sözleşme hakkı içeren özgürlükçü bir sendika yasası için, Birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.
Yasasın onurlu örgütlü emek mücadelemiz.?

Yorum (0)

Konular: ,

Eğitim-İş üyeleri iş bıraktı

Tarih: 25 Kasım 2009 Yazan: editor3

Eğitim-İş Anamur Temsilciliği, memur konfederasyonları tarafından başlatılan ?iş bırakma eylemi?ne basın açıklamasıyla destek verdi.
Eğitim-İş Anamur Temsilcisi Osman Uyar, sendika binasında yaptığı açıklamada, toplu görüşmelerin kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayamadığını söyledi.
Uyar, kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü için grev ve toplu iş sözleşmesi haklarının kullanmaya başladıklarını ifade ederek, ?Bir gün iş bırakarak üretimden gelen gücümüzü kullandık. Bütün siyasi partilerimizi, sendikalarımızı, meslek kuruluşlarımızı, odalarımızı, derneklerimizi ve yurttaşlarımızı iş bırakma eylemine destek vermeye davet ediyoruz? diye konuştu.25kasim006
OSMAN UYAR?IN
BASIN AÇIKLAMASI
?AKP İktidarının Toplu görüşme Sürecinde kamu çalışanlarını yok sayan tavrını, 2010 yılı için öngördüğü 2,5+2,5?luk komik ücret artışını, siyasi kadrolaşmayı, çalışanların ve toplumun üzerindeki  siyasal baskıları  protesto etmek için; emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için; kamu çalışanlarının emeklerinin karşılığını almasını sağlayacak grevli toplu sözleşmeli bir sendika yasası için; Tam Bağımsız Türkiye anlayışına, Cumhuriyetin kazanımlarına,  Atatürk İlke ve devrimlerine  sahip çıkmak için 25 Kasım 2009?da bir gün iş bırakarak   üretimden gelen gücümüzü kullanacağız.   
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu?nun 2001?de kabul edilip yürürlüğe girmesinden bu yana sekiz toplu görüşme yapılmıştır.  Ne yazık ki bu görüşmeler kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayamamış, kamu çalışanlarının ücret artışları günün gerçeklerinden uzak kalmış, ekonomik ve sosyal haklarda ciddi kayıplar yaşanmıştır.             
  Bu durumun ortaya çıkmasındaki en önemli etken,  iş başındaki hükümetlerin IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası sermaye temsilcilerinin reçetelerini. körü körüne uygulamalarıdır.Başta kamu çalışanları olmak üzere ücretli ve dar gelirli kesimler, ekonomik büyüme döneminde de, kriz döneminde de dikkate alınmamışlardır.  Yapılan yasal düzenlemelerle eğitim ve sağlık gibi temel kamu hizmetleri paralı hale getirilmiş, emeklilik başta olmak üzere, sosyal güvenlik alanında kazanılmış haklardan geriye gidişler söz konusu olmuştur.   
KEY kesintilerinin  geri ödenmesi tam bir skandala dönüşmüş, kesintilerin eksi nemalandırılması yetmiyormuş gibi, yüz binlerce hak sahibine KEY hesaplarından hiçbir ödeme yapılmamış, yüz binlerce hak sahibine de eksik ödeme yapılmıştır. Hükümet 2010 yılı için memur maaşlarına %2,5+%2,5, asgari ücrete %3+%3, emekli maaşlarına  %4+%2,4 oranlarında, gazi maaşlarına  aylık 8,2 Türk Lirası, yaşlılık maaşlarına ise aylık 2,3 Türk Lirası gibi komik artışları reva görmüştür.                
Aynı hükümet, doğal gaz, akaryakıt, elektrik gibi bazı temel mal ve hizmetlere 2009 yılı içerisinde fahiş oranlı zamlar yapmıştır. Son olarak 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren muayene katılım paylarına yapılan artışlar ise %100?ü bulmuştur.Açıklanan enflasyon rakamları gerçek hayatı yansıtmamaktır.              
Kamu çalışanları, bu gidişe artık ?DUR!? demek istemektedirler.                
Kamu çalışanları, sorunlarının çözümünün, hak kayıplarının önlenmesinin, insanca yaşamaya yetecek ücret düzeyinin ve daha iyi çalışma koşullarının yolunun grev ve toplu iş sözleşmesi haklarının kullanılmasından geçtiğinin bilincine varmışlardır.                        
Hükümet, daha önce vermiş olduğu sözlere rağmen, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmamış, grev ve toplu iş sözleşmesi hakkının yasallaştırılmasına ve bunun için gerekli iç hukuk düzenlemelerini yapmaya bugüne kadar hiç yanaşmamıştır. Değerli Kamu çalışanları!  Sizleri:              
 Verilen sözlerin tutulması, grevli  ve toplu iş sözleşmeli sendika hakkımızın yasallaşması için,               
Yaşanan hak kayıplarına ?DUR!? demek için,               
Kamu çalışanlarına reva görülen komik ücret artışını protesto etmek için,İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret, daha iyi çalışma koşulları için,
Ekonomik krizin faturasının çalışanlara çıkarılmaması için,              
 Ekonomik, sosyal, demokratik haklarımız için,          
Onurumuz, işimiz, aşımız ve daha güzel yarınlar ve Tam Bağımsız Türkiye için;  25 Kasım 2009 Çarşamba günü demokratik haklarımızı kullanarak bir günlük iş bırakma eylemine katılmaya davet ediyoruz.      Birleşik Kamu-iş olarak, kararı konfederasyonumuz tarafından da alınan  iş bırakma eyleminin geniş katılımlı ve başarılı olması için birlikte hareket etme zorunluluğunun bilincinde olarak davranmaktayız. Ancak bu kararın alınmasını kendi tekellerinde olduğunu sanan bazı konfederasyonlar Birleşik Kamu-işi yok sayma  gibi bir  keyfiyet içindedir. Bunun  emek mücadelesine zarar vereceği kanısındayız. Bu kutsal görev adına eylemde ve alanda birlikteliği sağlamak için  bütün sendikaları sorumluluklarının gereğini yapmaya davet ediyoruz.               
Ayrıca, bütün siyasi partilerimizi, sendikalarımızı, meslek kuruluşlarımızı, odalarımızı, derneklerimizi ve yurttaşlarımızı kamu çalışanlarının yapacakları bir günlük iş bırakma eylemine destek vermeye davet ediyoruz.?

Yorum (0)

Anket

Mersin - Antalya yolu tamamlandığında Anamur'a ne gibi faydaları olur?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

HAVA DURUMU

ANAMUR

İLETİŞİM SAYFALARI

Son Yorumlar

  • Tedora Vohs: Of be Gürdal, yine döktürmüssün canim kardesim. Gülnarda...
  • Mehmet Aydın: Anamur ve kendim adına teşekkürler;emeğiniz e sağlık hocam.
  • Ayşe Derya Seymen: Harika babacığım.. Emeğine yüreğine sağlık, iyi ki varsın
  • Hüseyin Sezer: Kalemine sağlık çocukluğumuza götürdün teşekkürler
  • Adil Demir: Süper,zamanda yolculuk yaptım.Ellerine ve hafızana sağlık abi!
  • Gürdal Sümer: Temiz çevre ve sıfır atık konusunda duyarlı olunması çağdaş...
  • Müjdat NUHUT: Eline, beynine, emeğine sağlık.Çok güzel bir belgesel...
  • Ayşe Derya Seymen: Emeğine yüreğine sağlık babacığım Harika bir yazı olmuş..
  • Mehmet Kemal: İyi adamdı, mekanı cennet olsun
  • Resul Baltacı: 05427359149 ararmisin