Konu Arşivi | "Serdal Kuyucuoğlu"

Konular:

Kuyucuoğlu’dan turizm araştırma önergesi

Tarih: 16 Nisan 2018 Yazan: editor3

16-nisan-2018-052CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, “Mersin, Antalya’dan sonra Türkiye’nin en büyük kitle turizm merkezi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına geçmiştir. Fakat Mersin’i dünyada tanınır hale getirecek girişimlerde bulunulmamaktadır. Tesisleri ve yatak sayısı azdır. Mevcut kapasitesiyle turistlere hizmet verememektedir” dedi. Mersin’in yeni projelerle turizmde yeni bir ufka kavuşturulması gerektiğine değinen Kuyucuoğlu Akdeniz Sahil Yolu, Çukurova Havalimanı ve Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi projelerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Kuyucuoğlu, Mersin’de turizm sektörünün sorunları ve şehrin turizm pastasından alacağı payın artırılması konusunda meclis araştırılması açılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi sundu.

Kuyucuoğlu, önergesinin gerekçesinde, Mersin’in Akdeniz boyunca uzanan, temiz kumsalları, portakal ve limon bahçeleriyle ünlü olduğunu belirtti.

Kuyucuoğlu, “Mersin tarihi ve arkeolojik değerleri, bol güneşli günlerin ilkbaharda başlayıp sonbahara değin uzaması, 326 kilometreye varan doğal koylarla, çam ormanlarıyla süslenmiş kıyı bandı, Toros dağları ile deniz arasında bulunan sayısız doğal güzelliklerinin yanında, efsaneleri, Türkmen ve Yörük kültürü, yayla yaşantısı, yöresel el sanatları bakımından çok zengin bir bölgedir. Mersin, turizm sektörü için önemli bir konuma ve potansiyele sahiptir. Mersin Türkiye’nin turizm açısından değerli Akdeniz sahillerinin 326 kilometrelik bir kısmında yerleşmiş olmasına rağmen, henüz turizmde beklenen gelişmeyi yakalayamamıştır” dedi.

Mersin’in turizm potansiyelinin gereği gibi değerlendirilememesinin birçok sebebi olduğuna işaret eden Kuyucuoğlu, bu sebeplerden bazılarını şöyle özetledi:

“Turizm mevzuatının Mersin’de turizmin gelişmesine yeterli zemini hazırlamaması, politik çevrelerin Mersin’de turizmin gelişmesine yeterli desteği sağlamaması. Mersin’de turizmle ilgili çevreler arasındaki eşgüdüm eksikliği. Turizmin gelişmesinde liderlik rolü oynayacak kişi veya kurumların ortaya çıkmaması veya turizmin geliştiği dönemlerde yetersiz kalması. Turizmin gelişmesine ayrılan kaynak yetersizliği. Belediyelerin deniz, sahil ve çevre temizliği denetimleri konularında yetersiz kalmaları.”

Mersin’de turizmin yeterince gelişmemiş olmasının, turizm yatırımcılarına da yansıdığını ve Mersin’in yatak sayısında oldukça kısır kaldığını vurgulayan Kuyucuoğlu, araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Mersin, Antalya’dan sonra Türkiye’nin en büyük kitle turizm merkezi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına geçmiştir. Fakat Mersin’i dünyada tanınır hale getirecek girişimlerde bulunulmamaktadır. Tesisleri ve yatak sayısı azdır. Mevcut kapasitesiyle turistlere hizmet verememektedir. Akdeniz Sahil Yolu Projesi konusunda gecikme olmuştur. Mersin’i yeni projelerle turizmde yeni bir ufka kavuşturmalıyız. Mersin İlinin Tarsus İlçesi sınırlarında gerçekleştirilecek Çukurova Bölgesel Havalimanı, Çukurova Bölgesi ve Mersin’in ekonomik, sosyal ve toplumsal yönden gelişimini doğrudan etkileyecektir. Bu havalimanını en kısa sürede hizmete açmak kaçınılmazdır. Tarsus –Kazanlı Turizm bölgesi 7 yıl önce firmalara tahsisleri yapılmış, yatırımcıların tesisleri yapması beklenmektedir. Mersin ili önemli ölçüde turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen, plansız büyüme ve eşgüdüm eksikliği nedeni ile rakiplerine göre gerilerde kalmıştır. Turizmde başarının ekonomik dengelerin yerine oturmasını ve toplumsal refahın sağlanmasını getireceği kabul edilirse, Mersin’in turizm potansiyelinin değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ise ancak iyi hazırlanmış ve başarı ile uygulanan planlar ile olasıdır. Tüm turistik potansiyeline rağmen Mersin ilimizin turizm kenti olamamasının, ticaret ve sanayileşmenin getirdiği göçü doğru yönetip düzgün bir kentleşme yaratılamamasının nedenlerinin araştırılmasını arz ve teklif ederiz.”

Yorum (0)

Konular:

Kuyucuoğlu’ndan emniyet mensupları için kanun teklifi

Tarih: 10 Nisan 2018 Yazan: editor3

10-nisan-2018001CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarının derece sorununun giderilmesi, tazminat ve ek göstergelerinin iyileştirilmesi amacıyla hazırladığı ‘Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

Serdal Kuyucuoğlu teklifin gerekçesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki diğer memurların büyük bir kısmının 8.dereceden itibaren ek göstergeye hak kazandığını, Emniyet Hizmetleri Sınıfında ise ek göstergenin 4. dereceden başladığını belirtti. Bu durumun haksızlık olduğuna dikkat çeken Kuyucuoğlu, Emniyet mensupları için belirlenen ek gösterge rakamlarının da emsallerinden düşük olduğunu vurguladı.

Kanun teklifi ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin hak ettiği ek göstergeye kavuşturulmasının, özlük hakları ile emeklilik durumlarında iyileştirme yapılmasının amaçlandığını kaydeden Kuyucuoğlu, “Emniyet Teşkilatımızın ağır ve yıpratıcı çalışma koşulları göz önüne alındığında senelik ve haftalık izinleri ile Emniyet Hizmetleri Tazminatı ve fazla mesai ücretlerinin mutlaka yeniden düzenlenmesi gerekmekte olup devletimizin bütçe imkânları ölçüsünde gerekli iyileştirmeler acilen yapılmalıdır” dedi.

Üst düzey emniyet müdürlerine verilen makam ve görev tazminatlarının rütbeye karşılık değil, makama karşılık bağlanması ve çok sınırlı sayıda olması nedeniyle 1.Sınıf Emniyet Müdürlerinin dahi makam ve görev tazminatından yararlanamadığına işaret eden Kuyucuoğlu, “Bu durumdaki personel, Teftiş Kurulunda 2 yıl görevlendirilmek suretiyle bu haktan yararlandırılmakta fakat bu geçici çözüm yeterli olmamaktadır. 1.2.3. ve 4. Sınıf Emniyet Müdürlerimizin müşterek kararname ile atanmasını sağlayan ve rütbeye karşılık verilen makam ve görev tazminatları düzenlemesinin süratle kanunlaştırılarak Emniyet Teşkilatımıza kazandırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Devlet Memurları Kanunu incelendiğinde mesleğe yarışma ile giren Hazine Uzmanı, Devlet Planlama Uzmanı, Hesap Uzmanı gibi Genel İdari Hizmetler Sınıfı uzman kadrolu personelin, Teknik Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfının özlük hakları açısından emniyet teşkilatı personelinden çok ileride olduklarını kaydeden Kuyucuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Emniyet Teşkilatına alınan personelin de yanaşma usulü ile kuruma alınması ve çalışanlardan amir sınıfının tamamının, memur sınıfının ise yaklaşık % 80 ninin üniversite veya yüksekokul mezunu olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Gerek çalışırken gerekse emekli olduktan sonra polislerimize saygın, itibarlı ve güvenilir bir hayat sürdürebilmelerini temin amacıyla bu özlük hakları iyileştirmesi mutlaka yapılmalıdır.”

Yorum (0)

Konular:

Hayvancılığın sorunları meclis gündeminde

Tarih: 07 Nisan 2018 Yazan: editor3

7-nisan-2018002CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin sorunlarını meclis gündemine taşıdı. Kuyucuoğlu, hayvancılığa verilen desteklerin artırılması çağrısında bulundu.

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kuyucuoğlu soru önergesinde, “Hayvancılık ülkemiz ekonomisi bakımından; artan nüfusun hayvansal protein ihtiyacının karşılanması, hayvanların doğrudan insan gıdası olarak değerlendirilmeyen bitkisel ürünleri ve artıklarını faydalı gıdalara dönüştürebilme yetenekleri, sanayiye hammadde sağlaması ve istihdama olan katkıları nedenleriyle önemli bir sektördür. Bugün temel olarak hayvancılığa dayalı yem sanayi, süt ve süt mamulleri sanayi, dericilik ve tekstil sanayileri ile, veteriner ilâçları ve hayvancılık ekipman sanayileri yeni istihdam alanları yaratmakta, hayvansal ürünlerin işlenmesi yoluyla katma değer artışına neden olmaktadır. Genelde hayvancılığın katma değer yaratma imkanı, diğer tarımsal sektörlere göre daha fazladır” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“Hayvan sağlığını korumak için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Meraların tahrip olmasının önüne geçmek için bir çalışmanız var mı? Sürdürülebilir yem sağlanması için ne yapmaktasınız? Hayvan ıslahı çalışmalarına verilen destekleri arttırmayı düşünüyor musunuz? Hayvancılığın gelişebilmesi için yem desteği vermeyi düşünüyor musunuz? Doğada arı olduğu sürece yüksek verim artışları olur. Bilinçsizce yapılan zirai ilaçlamalar arı ölümleriyle sonuçlanmaktadır. Aşırı zirai ilaç kullanımı için caydırıcı, yeni yasal düzenleme çalışmanız var mıdır?”

Yorum (0)

Konular:

Engelli yardımlarını sordu

Tarih: 12 Mart 2018 Yazan: editor3

18-mart-2018ss021CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, devlet memurlarının, bakmak zorunda oldukları engelli birey için engelli bakım parası alamadığını ancak memurlardan daha yüksek gelire sahip kimi serbest meslek mensuplarının bu haktan yararlandığını belirterek, “Bu durum engelli bakan aileler arasındaki eşitsizliği ortaya çıkartmaktadır” dedi. Kuyucuoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı bu eşitsizliği gidermek için göreve çağırdı.

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, engelli bakım ücreti konusunda yaşanan eşitsizlikleri gündeme getirdi.

Kuyucuoğlu önergesinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3′ünden daha az geliri olan, bakıma muhtaç engellilere bakan ya da bakımını üstlenen kişiye yardım yapılmasının sağlandığını hatırlattı.

Bu kanunla ilgili olarak çıkarılan yönetmelikte ise ‘engelliye bakan, birlikte yaşayan kişilerin gelirlerinin de’ hesaplamaya dahil edildiğini belirten Kuyucuoğlu, “Kanunda engelli dikkate alınmakta iken yönetmelikte birlikte yaşadığı tüm kişiler dikkate alındığından, hiçbir geliri olmayan engellinin bakımını üstlenen, herhangi bir devlet kurumda çalışan, 4 kişilik aileye sahip devlet memuru bu yardımdan faydalanamamaktadır. Oysa kanunen hiçbir geliri olmayan engelliye bakan herkesin bu yardımı alması gerekmektedir. Söz konusu durumda olan serbest meslek sahibi ailelerin gelirlerini tam olarak göstermediklerinden ve tespit edilemediğinden bir devlet memurundan daha fazla geliri olduğu halde bu yardımı almakta olup, bu durum engelli bakan aileler arasındaki eşitsizliği ortaya çıkartmaktadır” dedi.

İlgili kanun ve yönetmelik arasındaki bu farklılığın anayasanın “Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” ilkelerine aykırı olduğuna işaret eden Kuyucuoğlu, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Ülkemiz engellilerin arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak gerekli düzenlemeleri yapmayı düşünüyor musunuz? Verilen hakları kısıtlayan hususların ortadan kaldırılarak mağdur olan ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışmanız var mıdır? Ağır derecede engellilik tanımının yaş ve hastalık dereceleri de göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?”

Yorum (0)

Konular:

Kuyucuoğlu: “FETÖ’ye verilen ihalelerin araştırılmasını AKP reddetti”

Tarih: 21 Haziran 2017 Yazan: editor3

21-haziran-2017003CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına usulsüz şekilde ihale verildiği iddialarının araştırılması, örgütün ekonomik bağlarının ortaya çıkarılması için verilen meclis araştırma önergesinin AKP grubunun oylarıyla reddedildiğini bildirdi.

Kuyucuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Ekim 2016 tarihinde, TBMM Başkanlığı’na sunduğu meclis araştırması önergesinde, FETÖ’nün ekonomik ve siyasi bağlarının ortaya çıkarılması için, usulsüz şekilde verilen kamu ihalelerinin incelenmesi amacıyla meclis araştırması açılmasını talep ettiğini belirterek, “Bu önerge, CHP’nin grup önergesi olarak Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’na geldi. CHP grubu, milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için genel kurulu toplu olarak terk edince araştırma önergesi CHP’nin olmadığı oturumda ele alındı ve AKP grubunun oylarıyla reddedildi” dedi.

Kuyucuoğlu, FETÖ terör örgütü üyeleri ve destekçilerinin ekonomik olarak nasıl bu kadar güçlendiklerinin ve kamuda nasıl bu kadar ihale alabildiklerinin araştırılması için önergeyi hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Sırf bu nedenle kurulabilecek bir komisyonla, devlete sızmış olan örgütün çözülmesi, ve hâlâ bir tehdit olarak devam ettiği iddia edilen kripto şirketlerin, siyasetçilerin, işadamlarının ve kamudaki destekçilerinin ortaya çıkarılması mümkün olabilecekti. Ancak önergemiz AKP grubunun oylarıyla reddedildi. AKP grubu, FETÖ’nün ekonomik ve siyasi uzantılarının araştırılmasından kaçındı.

Bu örgütle mücadele ederken ekonomik olarak nasıl güçlendikleri, bunlara kimlerin izin verdiği, kimlerin destek verdiği, kamuda ihalelere yön verebilecek en kritik noktalara kadar nasıl geldiklerinin araştırılması gerekir. Bugün en çok tartışılan konuların başında, FETÖ terör örgütünün ekonomik gücü gelmektedir.  Örgütlenebilmenin en önemli ayaklarından birisi olan ekonomik güç, ülkeyi yönetenlerce desteklenmediği müddetçe elde edilemez. 14,5 yıllık AKP iktidarı döneminde birçok bakanın, milletvekilinin ve çeşitli kademelerdeki bürokratların ve siyasetçilerin, FETÖ terör örgütü elebaşı olarak ilan edilen şahsa dizdikleri övgüler, bize bu desteğin olduğunu açıkça göstermektedir.”

‘BAŞBAKAN 8 BİN ŞİRKETİN FETÖ BAĞLANTILI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ’

15 Temmuz sonrası Başbakan Binali Yıldırım’ın, 8 bin şirketin FETÖ bağlantılı olduğunu açıkladığını kaydeden Kuyucuoğlu,  darbe girişimi sonrasında yapılan operasyonlarda bazı şirketlerin adının geçtiğini, bazı tutuklamalar ve kapatmalar olduğunu ancak Başbakan’ın telaffuz ettiği rakama bakıldığında çok daha fazla şirketin FETÖ ile bağlantılı olduğunun görüldüğünü söyledi.

Kuyucuoğlu, “Böyle tehlikeli bir örgütün ekonomik olarak güçlenmelerine, kamuda en önemli görevlere getirilmelerine, askeriyede terfilerinin önünün açılmasına, haksız ihale almalarına ve devleti zarara uğratmalarına göz yumanlarla mücadele etmek gerekir. Örneğin bu gün başkentte parsel parsel satılan birçok arsanın üzerinde yapılmış, tespit edilen binalar vardır. Bunlar kimlere aittir, ne zaman verilmiştir, sorumluları kimlerdir? Bunlar ortaya çıkarılmalıdır. Yapılması gereken; hiçbir siyasi parti dönemi gözetilmeksizin; geçmişe dönük olarak, tüm kamu ihalelerinin araştırılması, kimlerin haksız ve kayırmacı olarak kamu ihalelerinden faydalandırıldığı, ihaleyi alan şirket ya da kişilerin, hangi üçüncü kişi ya da şirketlerle bu işleri paylaştığının araştırılması ile tespit edilen haksız kazançların tahsil edilerek hazineye aktarılmasıdır. Ve ilgili kişilerin haksız ihale almalarına aracı olan, kayıran siyasetçi, bürokrat ve diğer kim varsa cezalandırılmalarının önünün açılmasıdır” ifadelerini kullandı.

‘DARBENİN ARKA PLANINI ARAŞTIRAMADIK’

FETÖ’nün ekonomik ve siyasi bağlantılarının meclis tarafından araştırılmasının, bu tehlikeli örgütle ve darbeci zihniyetle mücadele açısından önemine değinen Kuyucuoğlu, AKP’nin böyle bir araştırmaya yanaşmamasını kamuoyu vicdanına bıraktığını söyledi.

Kuyucuoğlu, “Darbeye birlikte karşı çıktık, ama darbenin arka planının araştırılması konusunda siyaset kurumu, meclis olarak ortak tavır alamadık.  Bir kez daha AKP iktidarının FETÖ örgütü ile mücadele konusundaki samimiyetini ve gerçek niyetini görmüş olduk” dedi.

Yorum (0)

Konular: ,

Kuyucuoğlu’nun soru önergeleri iade edildi

Tarih: 25 Mayıs 2017 Yazan: editor3

25-mayis-2017-001CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, TBMM’ye verdiği 3 yazılı soru önergesinin iade edilmesine tepki gösterdi.

Kuyucuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasanın 98 ve TBMM içtüzüğünün 99. maddeleri gereğince milletvekillerinin, hükümet üyelerine sorumlu oldukları alanlarda yazılı sorular sorarak, millet adına denetim yetkisi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Fakat bu denetim yetkisi, AKP iktidarı döneminde tarafsız olması gereken TBMM Başkanlığı eliyle sürekli olarak engellenmekte ve muhalefetin iktidarı denetlemesinin önüne set çekilmektedir.

En son 19.04.2017 tarihinde Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu’nun yanıtlaması istemiyle sormuş olduğum üç yazılı soru önergem, TBMM Başkanlığı’nın 09.05.2017 tarih ve 97497 sayılı yazısı ile tarafıma iade edilmiş ve düzeltilmesi istenmiştir.

Daha başkanlık sistemi hayata geçmeden, tarafsız olması gereken TBMM Başkanlığı’nca yapılan bu engellemelerin, başkanlık sistemi hayata geçtiği takdirde nasıl olacağının en somut göstergesidir. Buradan da anlaşılmaktadır ki, parlamento başkanlık sistemine hazırlıklarına çok önceden başlamıştır.

Sorduğum ve TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ın tarafıma iade ettiği bazı yorum ve sorulardan örnekler vermem gerekirse;

Sayın Binali Yıldırım’a sormuş olduğum önergeden;

“Kamu İhale Kanununda yapılan değişikliklerin yolsuzluk ve usulsüzlüklerin kaynağı haline geldiği” yorumumun kaldırılması,

“Yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin artmasında Kamu İhale Kanununda yapılan değişikliklerin rolünün olup, olmadığına” ilişkin sorumun değiştirilmesi,

Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’na sormuş olduğum önergeden;

“İktidar mensuplarının yasal engel olmasına rağmen referandum sürecinde yurtdışı oylarını lehlerine devşirme çabaları ve bu yolda uyguladıkları yöntemler, diplomatik ilişkilerimizi bozduğu gibi, ekonomik ilişkilerimizi de olumsuz etkilemiştir” yorumumun kaldırılmasını,

“Yapılan oy devşirme girişimlerinin ülkemizin itibarını zedelediğini düşünüyor musunuz?” ve “Bu süreci yürütemediğiniz, bir dışişleri bakanına yakışmayan üslup ve dille hareket ettiğiniz ve bu nedenle birçok alanda ülkemize zarar verdiğiniz için istifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorularımın değiştirilmesi,

Son olarak da Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel EROĞLU’na, orman varlığımızdaki azalma nedeniyle vermiş olduğum yazılı soru önergesinde;

“Maden arama faaliyetleri, HES’ler ve benzeri projelere izin vererek yöre insanının, ormanların, tarım alanlarının ve doğal yaşamın dolayısı ile de ekosistemin bozulmasına neden olduğunuzu düşünüyor musunuz?”

“Çocuklarımıza; yeşili yağmalanmış, toprakları verimsizleşmiş, suları kirli, havası kirli, hayvanları yok olan, iklim koşulları bozulmuş bir ülke bırakmak sizi rahatsız etmiyor mu?” sorularımın değiştirilmesi istenmiştir.

Birçok muhalefet milletvekilinin denetim yetkisi ve dolayısıyla halkımızın hükümetin çalışmalarına ilişkin bilgi edinme hakkı,  içtüzüğe uygun olmadığı gerekçesi ile önce TBMM Başkanı tarafından iade edilerek, iade edilmeyenler ise ilgili bakanlarca yanıt verilmeyerek engellenmektedir.

Bu durumu kınadığımı belirtirken, siz değerli basın mensuplarının ve aracılığınızla halkımızın bilgi ve takdirlerine sunarım.”

Yorum (0)

Konular:

Kuyucuoğlu: ‘Erdoğan’ın koalisyon yapması gerekecek’

Tarih: 02 Mayıs 2017 Yazan: editor3

2-mayis-20171002CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, “Referandumda ortaya çıkan sonuçlar, 2019′da Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmek için başka partilerle koalisyon yapması gerektiğini ortaya çıkardı” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, 16 Nisan’da yapılan referandum sonuçlarını değerlendirdi ve önümüzdeki süreç için öngörülerini paylaştı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun tartışmalı kararlarına ve şaibe ve hilelere rağmen referandumda yüzde 49 oranında hayır çıktığını belirten Kuyucuoğlu, “Bu sonuçlar, AKP’nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ dediği başkanlık sisteminin sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Referandumda AKP ve MHP ortaklık kurdu, başka partilerden de destek aldılar ve ancak yüzde 51 oranına ulaşabildiler. Referandum kampanyası boyunca koalisyonlar dönemi bitecek diyorlardı. Ama referandum sonuçları gösteriyor ki asıl bundan sonra koalisyonlar dönemi başlamış olacak. Referandumda ortaya çıkan sonuçlar, 2019′da Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmek için başka partilerle koalisyon yapması gerektiğini ortaya çıkardı. Hangi partiyle koalisyon yapacak olurlarsa olsunlar mutlaka cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları, bakanlıklar seçimler öncesinde pazarlık konusu edilecek.  Koalisyona destek veren partiler mutlaka bir şeyler isteyecek. Belki radikal partiler de bir şeyler isteyecek. Böyle bir sistem bu ülkeye istikrar getirmez” dedi.

16 Nisan referandumunda hayır oyu veren, resmi rakamlara göre yüzde 49′luk kesimin cumhuriyetin ve demokrasinin temel değerleri etrafında birleştiğine işaret eden Kuyucuoğlu, “Her partiden, her siyasi görüşten milyonlarca insan cumhuriyetin ve demokrasinin temel değerlerini korumak için hayır oyu verdi. Referandum, YSK’nın şaibeli kararlarıyla evet lehine sonuçlandı ancak süreç bitmedi. 2019′da Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve 2 yıl sonra insanlarımız yine aynı hassasiyetlerle sandık başına gidecek. Hassasiyetlerimiz yine cumhuriyet ve demokrasi olacak. 2019′a kadar hayır oyu veren kesimlerin birlikteliğinin sürmesi gerekiyor. Bu süreçte CHP’nin kucaklayıcı bir dil kullanmaya devam etmesi, evet oyu veren vatandaşlarımıza da hitap etmesi, sertleşmekten kaçınması, oy verenlerin güvensizliğini giderecek politikalar izlemesi, yüzde 49′luk kesimin asgari müştereklerde bir arada kalabilmesi için çalışması gerekiyor. Hedefimiz 2019 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri olmalı. 2019′da bir kez daha sandık başına gideceğiz ve geniş yetkileri olan Cumhurbaşkanlığı için bir isim seçeceğiz. Erdoğan o seçimleri kazanamaz. Bugün yüzde 49′luk dilimi oluşturan partiler bir geçiş sürecinin tamamlanması için ortak bir aday üzerinde uzlaşabilir. 2019 seçimleri, eskisine göre daha da güçlendirilmiş parlamenter sisteme ve güçler ayrılığı ilkesine yeniden dönüş için bir fırsat, bir geçiş süreci olabilir. Bunu şimdiden deklere ederek saha çalışmamıza devam etmeliyiz. 2019′da, Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi kazdığı kuyuya düşeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yorum (0)

Konular:

Kuyucuoğlu, Mersin ulaşımını inceledi

Tarih: 20 Ekim 2016 Yazan: editor3

20-ekim-2016009CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Mersin Devlet Demiryolları Gar müdürlüğünü ve Karayolları Genel Müdürlüğünü ziyaret etti ve şantiyelerde incelemelerde bulundu.

Mersin Devlet Demir Yolları Gar müdür vekili Efendi Mart’ı makamında ziyaret ederek; günlük gelip-giden yolcu sayısını, tren güzergâhları ve yapılması planlanan ve yapım aşamasında olan projelerin son durumu ile liman yük trafiği ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kuyucuoğlu, “Mersin - Taşucu-Karaman Demiryolu ile bağlantısı önemli. Demiryolu Taşucu’na kadar gidip oradan Karaman’a bağlanmalı. Bu hat, İç Anadolu’yu limana bağlaması, ihracatın yük trafiği ve yolcu trafiği açısından fizibıldır” dedi.

Karayolları 5. Bölge müdürlüğü üstyapı şantiyelerini de ziyaret eden Kuyucuoğlu, Mersin Adana yol çalışmaları hakkında proje müdürü ve KGM kontrol baş mühendisinden aldığı bilgiler doğrultusunda yapımı devam eden Liman-Hal köprülü kavşağı, Bekirde köprülü kavşağı, Kuzey ve Güney Liman köprüsü, DDY köprüsü ve Deliçay Köprüsü farklı seviyeli kavşak, köprü ve BSK kaplama yapım işi hakkında bilgiler alıp şantiyede incelemeler yaptı.

Daha sonra Karayolları 5. Bölge Müdürü Yakup Dost’u makamında ziyaret ederek Mersin ve ilçelerinde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

TCK tarafından planlanan ve halesi yapılarak yapımı devam eden yollarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ulaştırma Komisyonu üyesi olarak Mersin’in kara ve demir yolu bağlantılarının hızla yapılması ve eksik yolların ve demir yollarının biran önce gerçekleştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağını belirtti.

Erdemli geçişinin rehabilite edilmesi, Çeşmeli-Taşucu otoyol bağlantısın da bu hattın rahatlaması için biran önce programa alınması gerektiğini belirtti.20-ekim-2016010

Yorum (0)

Konular:

Kuyucuoğlu, Gülnar ve Aydıncık’ı ziyaret etti

Tarih: 10 Ekim 2016 Yazan: editor3

10-ekim-2016009CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, beraberindeki CHP yöneticileri ile birlikte, Gülnar ve Aydıncık ilçelerini ziyaret etti. Silifke’de şehit ailesinin evini ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Kuyucuoğlu, Gülnar’da köylü pazarını ziyareti sırasında vatandaşların elma fiyatlarının düşüklüğünden şikayet etmeleri üzerine, “Acil önlem alınmazsa üreticimizin ürünleri dalında, tarlasında, serasında kalacak, zor günler yaşayan üreticilerimiz ürettiğinin ve emeğinin karşılığını alamıyor, gübre, mazot, elektrik gibi giderlerle de beli bükülmüştür, devlet desteğini bir an önce ulaştırmalı, çözüm bulmalıdır ” dedi.

Kuyucuoğlu, Aydıncık Kaymakamı Muhammet Özyüksel’i de makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduktan sonra, Aydıncık Belediye başkanı Ferat Aktan’ı makamında ziyaret ederek, yerel sorunları değerlendi.

Aydıncık Ziraat Odası’nı da ziyaret eden Kuyucuoğlu, Oda Başkanı Hüseyin Akdeniz ve üyeler ile yaptığı toplantıda, şunları söyledi:

“İlçemizde 4 bin 500 dekar alanda örtü altı turfanda sebzecilik yapılıyor. Maliyetin yüksekliği ve ihracatta yaşanan sorunlar çiftçimizi mağdur ediyor. Tarsim’den sera sigortası yaptıran çiftçilerimiz var, ancak seralarda don olayı Tarsim kapsamında değil. Seralarda don olayı da, poliçe kapsamına alınmalıdır. Ayrıca ülkenin ihtiyacı olan ürün miktarı ve ihraç edilecek ürün miktarı belirlenmeli ve teşviklerle çiftçi üretime yönlendirilmelidir. Bu yıl ki yaşanan don olaylarında serası yüzde yüz zarar gören çiftçi bile bu yasadan dolayı yeteri kadar faydalanamadı, sadece borçları ertelendi. Diğer mağdur durumda olan çiftçilerimizin zararları karşılanmadı.

Çiftçilerimize SGK yönünden yıpranma payı verilmeli ve SGK pirimler devlet tarafından desteklenmelidir. Şu anda tarım Bağ-Kur ve tarım sigortası aylık 535 liradır. Bu miktarı çiftçilerimiz ödeyememektedir” dedi.

Kuyucuoğlu, daha sonra Silifkeli şehit Ali Gölge’nin ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştı.10-ekim-2016010

Yorum (0)

Konular:

Kuyucuoğlu, Anamur ve Bozyazı’yı ziyaret etti

Tarih: 22 Eylül 2016 Yazan: editor

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Bozyazı ve Anamur’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kuyucuoğlu, Bozyazı’da partisinin ilçe yöneticileri ile birlikte esnafları ziyaret ederek sorunları dinlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Nakliyecilerimiz, özellikle sigorta ücretlerinin yüksekliğinin ve mazotun aşırı pahalı olmasının kendilerinin belini büktüğünü dile getirdiler. Nakliyecilere K1 belgesi zorunluluğu getirilmesine rağmen belgesi olanların hiçbir avantajı olmadığı ve belgeyi alabilmek için devlete çeşitli ödemeler yaptıklarını belirterek, belge sahibi olanlara mazot indirimi olması gerektiğini belirttiler.

Hal ziyaretimizde ise üreticilerimiz ve hal esnafı, ihracatın neredeyse durma noktasına geldiğini, komşu ülkelerle yaşanan gerginliğin kendilerini olumsuz etkilediğini ve raf ömrü kısa olan bu ürünlerin bozulma riskiyle karşı karşıya kaldığını dile getirdiler.

Kuyucuoğlu, Bozyazı’da işsizliğin arttığını ve vatandaşların kahvelerde oturduğunu ifade etti.

Gözsüzce Mahalle muhtarı Ahmet Yıldız ve Halifeler muhtarı Adem Tol’dan mahallelerin sorunlarını dinlediklerini belirtene Kuyucuoğlu, özellikle şantiyelerin yarattığı çevre kirliliği üzerine değerlendirmeler yaptıklarını kaydetti.

ANAMUR ZİYARETİ

CHP Anamur İlçe Başkanı Ayhan Güven ve ilçe yöneticileri ile Ovabaşı mahallesinde kahve toplantısına katılan Kuyucuoğlu,  Mahalle muhtarı Gani İmdat ve vatandaşlarla ülke gündemini değerlendirip Anamur muzunun ithalat, ihracatı ve üretici sıkıntıları ile Turizm konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kuyucuoğlu, parti binasında CHP İlçe Başkanı Ayhan Güven ve yöneticilere gelen yoğun talep üzerine darbe soruşturması kapsamında açığa alınan ve ihraç edilen kamu personeliyle bir toplantı düzenleyerek sorunlarını ve çözüm yollarını konuşup mağduriyetler giderilene kadar CHP olarak vatandaşın yanında ve takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kuyucuoğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Vakıfbank Atatürk Ortaokulu, Özel Anamur Uğur Anadolu Lisesi ve Anamur Şükrü Köymen İlköğretim okulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kuyucuoğlu, son olarak Alataş mahallesi köy kahvesinde vatandaşlarla akşam sohbeti yaptı.

23-eylul-2016500123-eylul-2016500223-eylul-2016500323-eylul-2016500423-eylul-20165005

Yorum (0)

Anket

Mersin - Antalya yolu tamamlandığında Anamur'a ne gibi faydaları olur?

 • Turizm yatırımları artar, turizm gelişir (45.0%, 513 Oy)
 • Göç alır, fayda değil zarar getirir (33.0%, 375 Oy)
 • Anamur'un il olmasına katkı sağlayabilir (12.0%, 134 Oy)
 • Tarım ürünleri kolay pazarlanır (10.0%, 116 Oy)

Toplam Oy: 1,139

Loading ... Loading ...

HAVA DURUMU

ANAMUR

İLETİŞİM SAYFALARI

Son Yorumlar

 • Vatandaş: Emlak piyasasındaki fiyat artışı üzerinde siz danışmanların...
 • Vatandaş: 23 Mayıs 2023 tarihinde bu hizmetlerdeki ihtiyaçların...
 • Emre: İyi niyet ve herkese güleryüz. Zor bir hayattı….
 • Şeref Koz: Çok güzel bir etkinlikti. İlgi yoğundu. Emeği geçen herkesi...
 • Alpay botasun: Merbaha. İbrahim Şener Gökmen beyle iletişim kurmak istiyorum...
 • Mehmet Büyükarı: Işıklar içinde olsun… İlk kez Bulut’u...
 • Şeref Koz: Genç meslektaşımız Sevgi Kilunç’ı ve onun yetişmesine katkı...
 • Mahmut Gazi ÖZSOY: Haziran emekçiler için ne kadar hüzün dolu olsada yine...
 • Mahmut Gazi ÖZSOY:
 • Mahmut Gazi ÖZSOY: Emeği geçen tüm usta öğretici, kursiyer, idareci ve...