Konu Arşivi | "1 Mayıs İşçi Bayramı"

Konular:

Anamur?da 1 Mayıs kutlaması

Tarih: 01 Mayıs 2016 Yazan: editor

Anamur’da 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Eğitim-Sen, Eğitim-İş, SES, BES, ADD, CHP, ÖDP, CHP Gençlik Kolları ve Akine Köylüleri Derneği’nin oluşturduğu Emek ve Demokrasi Platformu, kutlama programı düzenledi.

Otogar civarında toplanan vatandaşlar Cumhuriyet meydanına kadar yürüyüş yaptı. Meydanda polis geniş güvenlik önlemleri alırken, kutlamaya katılmak isteyenler üst araması yapılarak alana alındı.

Eğitim İş Anamur Temsilcisi Uğur İnan, programda yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın laiklik ile ilgili sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerleriyle çatıştığını belirterek, “TBMM Başkanı İsmail Kahraman TBMM’nin varlık nedenini yok saymaktadır. Beyanı, çok açıkça bir şeriat isteğidir. Bir 31 Mart çağrısıdır. Bu durum asla kabul edilemez. Kendisi istifa etmelidir” dedi.

Kıdem tazminatının kaldırılması çalışmaları, taşeronluğun, güvencesiz, kuralsız ve esnek çalışmanın yaygınlaştırılması, grevlerin yasaklanması ve ülkenin ucuz iş gücü pazarına dönüştürülmesinin emekçilerin en can yakısı sorunları olarak görüldüğünü belirten İnan, “Bizler sadece devlet memurlarının değil, ülkedeki bütün çalışanların güvenceli, kadrolu ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret seviyesinde çalışmalarını savunmaktayız” diye konuştu.

Eğitim Sen Anamur Temsilciliği yönetim kurulu üyesi Çiler Apaydın da “Kamu emekçileri olarak birlik mücadele ve dayanışma günümüzde, demokrasi, eşitlik, adalet, barış ve kardeşlik için emeğin saflarındayız. Bugün sömürüye, faşizme karşı emek, eşitlik ve özgürlük için alanlardayız” dedi.

Konuşmaların ardından kutlamaya katılanlar müzik eşliğinde halay çekti. Program bitiminde kalabalık olaysız şekilde dağıldı.

haberl006haberl0033haberl004haberl005haberl008haberl009haberl007haberl010haberl011haberl012haberl013haberl014haberl0022haberl0013haberl0015

Yorum (0)

Konular:

Anamur’da 1 Mayıs kutlandı.

Tarih: 01 Mayıs 2015 Yazan: editor

1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı tüm yurtta olduğu gibi Anamur’da da kutlandı.

Kutlamaya, KESK’e bağlı Eğitim-Sen, Büro Emekçileri Sendikası (BES), Sağlık Emekçileri Sendikası (SES)

Eğitim-İş, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), CHP, CHP Gençlik kolları,Vatan Partisi, ÖDP, Tez-koop-İş ve Akine köylüleri katıldı.

İşçilerin ve emekçilerin haklarının korunması yönündeki isteklerini attıkları sloganlarla dile getirdiler. Önce Anamur Otogar Yanındaki kavşakta toplandılar, buradan Atatürk bulvarı üzerinden Anamur Cumhuriyet Meydanına yürüdüler. Burada Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk anıtına 1 Mayıs çelengi konuldu. Daha sonra Tertip komitesi adına Eğitim-İş Anamur şube temsilcisi Uğur İnan ve Eğitim-Sen Anamur şube temsilcisi Gürkan Temiz birer konuşma yaptılar. Konuşmalardan sonra müzik eşliğinde halaylar çekildi.

Eğitim-İş İlçe Başkanı Uğur İnan Konuşmasında;

1 Mayıs 1886 tarihinde işçiler, ilk kez günde 12 saat çalışmaya karşı 8 saat çalışma talebiyle ABD?de gösteriler yapmaya başlamış ve yine bu eylemlerde siyahların girmesinin yasak olduğu alanlara siyah ve beyaz işçiler kol kola girerek sınıf dayanışmasının en güzel örneklerini vermişlerdi. Pek çok üzücü olayın ve can kaybının yaşandığı bu gün, üç yıl sonra II. Enternasyonal tarafından ?1 Mayıs İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü?? olarak ilan edildi.

Kapitalizmin en çok korktuğu şey, ezilenlerin ve sömürülenlerin kendisine karşı birlik ve dayanışma içerisine girmesidir.

Bu nedenle sömürülerini devam ettirebilmek ve ezilenlerin bir araya gelmelerini önlemek için çeşitli politikalar geliştirmişlerdir. Bugün emperyalizm dünyanın dört bir yanında cirit atıyorsa, ezilen ulusları birbirine boğazlatarak akan kan üzerine sermaye oluşturuyorlarsa, sınıf dayanışmasını paramparça ediyorlarsa, emekçilerin 1 Mayıs 1886 tarihindeki sınıf dayanışmasından alacakları çok ders var demektir.

Tek kutuplu bir dünyanın hüküm sürdüğü günümüzde, emperyalist-kapitalist sistem, işçi sınıfının uluslararası dayanışmasını önlemek için kendi ülkelerindeki işçi sınıfına sömürülerinden pay vermekte ve sarı sendikacılığı örgütlemektedir. Ayrıca, sömürgelerindeki sınıf dayanışmasını etnik ve dinsel temelde bölerek örgütlü sınıf bilincini yok etmektedir.

Ülkemizde ise Cumhuriyetin bütün ekonomik kazanımları çok uluslu şirketlere ve onların yerli işbirlikçilerine peşkeş çekilerek tasfiye edilmekte, ardından siyasal ve hukuksal anlamda son darbeyi vurma hazırlıkları yapılmaktadır. Özgürlükler adı altında etnik ve dinsel kimlikler kaşınarak sınıf kimliği unutturulmaya, emperyalizme karşı duruş sergilemesi gerekenler emperyalizmin arkasına yedeklenmeye çalışılmaktadır.

Özelleştirme ve taşeronlaştırma ile esnek ve iş güvencesiz çalıştırma olağan hale getirilmekte, sendikasızlık yaygınlaştırılmış, emekçiler açlık ve sefalet ücretine mahkûm edilmektedir.

Kamu emekçilerinin ise 4688 Sayılı sahte sendika yasasıyla eli kolu bağlanmıştır. Ne yazık ki kamu emekçilerin örgütleri, hiçbir söz ve karar sahibi olmadıkları bu yasaya karşı da birlik ve beraberliklerini sağlayamamış adeta masada bir fazla koltuk kapma yarışına girmişlerdir.

Siyasal iktidar, emperyalizmin küresel politikalarının ekonomik ve siyasal gereklerini yerine getirmek için her türlü baskı ve sindirme çalışmalarını yürütmektedir. Oluşturduğu yandaş medya aracılığı ile topluma yanlış bilgiler vermekte, ideolojik olarak beyinleri yıkamakta, özel yetkili mahkemeler eliyle orta çağ karanlığının Engizisyon mahkemelerini aratmayan yargılamalar gerçekleştirmektedir. Bütün bunlar, ülkemizin açıkça faşizme doğru götürüldüğünün göstergeleridir.

Böylesine bir süreçte yüzü bağımsızlıktan, demokrasiden, özgürlükten yana olan tüm antiemperyalist kesimlerin kol kola girmeleri kaçınılmazdır.

Gün, etnik ve dinsel kimliklerin öne çıkarıldığı gün değil, tıpkı 1886 yılında olduğu gibi sınıf dayanışmasının öne çıkarılacağı; sömürgeciliğe karşı bağımsızlık bayrağının dalgalandırılacağı; emperyalizme karşı mazlum ulusların dayanışma içinde olacağı gündür. Bu amaçla;

?      Baskıcı Faşizan Diktaya Dur Demek İçin,

?      Emek ve Cumhuriyet karşıtı anayasaya hayır demek için

? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değiştirilmesiyle, esnek, performansa dayalı ve güvencesiz çalışma tarzına dur demek için

? 4688 sayılı kanunla yürütülen toplu sözleşme aldatmacasına karşı grevli toplu sözleşme hakkımız için

? 4+4+4 yasası ile getirilen ırkçı, bölücü gerici eğitim sistemine dur demek için

? Sanata ve sanatçıya yapılan baskılara son vermek için

? Sözleşmeli Personel statüsü ve kölelik düzeni olan taşeron işçiliğe karşı durmak için

? İş cinayetlerine hayır demek için

? Özelleştirmeye dayalı talan ekonomisine son demek için

? Yargının iktidar güdümünden kurtarılıp bağımsız olması için

? Emperyalizm ve işbirlikçilerinin sözde ?çözüm süreci? adıyla yürüttüğü, ülkemizi parçalama projesine dur demek için

? Ülkemizin komşu bölge ülkelerine karşı savaşa sürülmesine dur demek için ,

?      Rotasyon denen sürgün yasasına dur demek için,

?      Özgür bir basın için

?      Tam bağımsız bir yargı için,

Irkçılığa, gericiliğe, bölücülüğe ve her türlü faşizme dur demek için,

- Emperyalist politikaları, sömürüyü ve kapitalizmi yıkmak için,

- İşsizliği, yoksulluğu, güvencesiz istihdamı ve tekelci anlayışı ortadan kaldıracak, Milli Gelirin paylaşımında adalet ve eşitliğin sağlandığı sosyal devleti yeniden tesis etmek için,

- Feodal düzenin yıkıldığı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek eşit, özgür, laik, demokratik, hukukun üstünlüğünün esas alındığı, emekten yana bir düzeni yaratmak için,

- Doğru tarım politikalarıyla üretici çiftçinin korunduğu, yerli üretimin ve üreticinin desteklendiği, yeniden kendi kendine yeten bir ülke için,

- Etnik kimlik ve mezhepsel ayrışmaya neden olacak, parlamenter demokrasi yerine tek adamlığı getirecek, gerici, bölücü, emek düşmanı yeni anayasa dayatmasına karşı durmak için,

- Halkımızın ve dünya halklarının baş düşmanı, savaş kışkırtıcısı, yağmacı emperyalizme direnmek için,

- Savaşa karşı, yurtta ve dünyada barışı savunmak için,

- Grevli, Toplu Sözleşmeli Sendikal hakların özgürce kullanılabilmesi için,

- Emekten yana ve emekçilerin haklı taleplerine duyarlı, ulusal bir iktidar için,

?

Tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve halkımız,Bütün farklılıklarını bir kenara bırakıp, 7 haziranda  AKP diktasından kurtulmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini istiyoruz. AKP’ nin olmadığı, olmayacağı 2016 1 Mayısında buluşmak üzere. Hepinizin bayramını kutlarım.

Yaşasın 1 Mayıs!” diye konuştu.

Eğitim-Sen Anamur temsilcisi Gürkan Temiz yaptığı konuşmada;

“Merhaba değerli arkadaşlarım,

Bugün burada yaşamlarını insanlığa adayanları hatırlamak boynumuzun borcudur. Emperyalizme karşı  ?Tam Bağımsız Türkiye? diyen, Deniz?i Yusuf?’u, İnan?ı saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlarıyla korkusuzca ölüme giden Mahirleri de saygıyla anıyorum. 77 de Taksim meydanında katledilen 34 emekçiye selam olsun. Buradan demokrasiyi, emeği ve emekçileri savunan ve bedel ödeyen tüm dünya emekçilerine selam olsun.

Emperyalist sömürüye başkaldıran örgütlü emekçiler, emekten yana olanlar, yasaklı tüm alanları özgürleştirmek için meydanlardayız. Emeğimiz için, alın terimiz için, yoksul halkın taleplerini haykırmak için buradayız.

1 mayıs bütün dünyada işçilerinin sınıf  bilinci ile hayata uyandıkları gündür. İnsanın insan üzerindeki her türlü zulüm ve baskısına karşı mücadelesindeki dayanışmasını, milyonlarca emekçinin açlık, yoksulluk ve aşağılanmaya karşı sürdürdükleri  mücadelelerini kutladıkları gündür. Bu büyük mücadelede iki dünya karşı karşıya duruyor: sermayenin dünyasına karşı emeğin dünyası; sömürünün ve köleliğin dünyasına karşı kardeşliğin ve özgürlüğün dünyası .

1 Mayıs işçi sınıfının en politik bayramıdır. Birilerinin demokratik bağışı değil, direnerek kazanılmıştır. Bizim için bu direniş meydanları önemlidir. En güzel mücadele meydanlarda verilir. En iyilerimizi meydanlarda kaybettik. Şimdi onların anısı için de bu meydanlardayız.

Sermayenin temsilcisi AKP iktidarı döneminde hazırlanan yeni çalışma yasaları ile emekçilerin kazanılmış hakları ellerinden alınıyor. Bir tarafta iktidar grevi yasaklamada ısrar ederken, her türlü hak arama çabası ve mücadelesi baskı ve şiddetle durdurulmak isteniyor. Yoksullar daha fazla yoksullaşmakta, zenginler ile yoksullar arasındaki uçurum hızla büyümektedir. Tüketim ürünlerine sürekli yapılan zamlar nedeni ile işsizlerin yoksulların muhtaç duruma düşürüldüğü, onurlarının kırıldığı bir barbarlık düzeni dayatılıyor. Kendilerine sarayları başkanlarına oyun konsollu yüzlerce bin liralık makam araçlarını layık görenler. Emekçilere yoksulluğu layık görmektedir.

AKP iktidarı iş yaşamında  her türlü güvencesiz istihdam (ücretli, vekil, taşeron, geçici, 4-c, 50-d vb.) uygulamalarını gerçekleştirmiştir. İşçi sendikaları en büyük darbeyi yiyen sendikalar olmuştur. Grev hakkımız söz konusu dahi edilmemiştir. Yandaş sendika ile yapılan toplu pazarlamaları hep birlikte izliyoruz. Bu durum iş güvenliği olmayan işçi kardeşlerimizin 1 mayıs alanlarını biz kamu emekçilerine emanet etmesine yol açmıştır. İşçinin olamadığı işçi bayramları bizlere AKP iktidarının hediyesidir.  Ama bizler biliyoruz 1977 de Paris de yaptığı son konuşmada;

Ezilen sınıfların sınıf kardeşliği en güçlü silahımızdan biridir. Dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Diyen Yılmaz Güney?in sesi hala kulaklarımızda.

Selam olsun en zor koşullarda bile onurlu duruşunu sürdüren siz mücadele insanlarına.  1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun. Ne ezen, ne ezilen, sömürüsüz, Savaşsız bir dünya dileğiyle, Hoşça kalın”.

haber017haber016haber015haber014haber013haber012haber011haber010haber009haber008haber007haber006haber005haber004haber003haber002haber001

Yorum (0)

Konular:

Anamur’da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Tarih: 01 Mayıs 2014 Yazan: editor

Anamur Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs?ı kutladı.

Platformu oluşturan Eğitim-Sen, SES, BES, Eğitim-İş, CHP, ÖDP, ADD, Baro, CHP Gençlik Kolları, TGB, Akine Köylüleri Derne-ği ve Tokgöz Ekmek Fabrikası İşçilerinin katılımıyla otogardan Cumhuriyet meydanına kadar sloganlar atılarak yürüyüş yapıldı.

Eğitim Sen Anamur Temsilcisi Gürkan Temiz, kutlama programında yaptığı konuşmada, emperyalist sömürüye başkaldıran örgütlü emekçiler olarak yasaklı tüm alanları özgürleştirmek için meydanlara indiklerini belirterek, ?Emeğimiz için, alın terimiz için, yoksul halkın taleplerini haykırmak için buradayız? dedi.

Temiz, zulmün efendilerine boyun eğmeyeceklerini ifade ederek ?Kim ne söylerse söylesin, toplumsal kurtuluş, işçi sınıfının eseri olacaktır. Son sözü direnen işçi sınıfı söyleyecektir. 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun. Ne ezen, ne ezilen, sınıfsız, sömürüsüz, savaşların olmadığı bir dünya diliyoruz? şeklinde konuştu.

Eğitim İş Anamur Temsilcisi Uğur İnan da işçi sınıfının direnişi ve ardından 1 Mayısın bayram ilan edilmesi sürecini aktardığı konuşmasında, ?Kamu emekçilerinin ise 4688 sayılı sahte sendika yasasıyla eli kolu bağlanmıştır. Gün, etnik ve dinsel kimliklerin öne çıkarıldığı gün değil, tıpkı 1886 yılında olduğu gibi sınıf dayanışmasının öne çıkarılacağı; sömürgeciliğe karşı bağımsızlık bayrağının dalgalandırılacağı; emperyalizme karşı mazlum ulusların dayanışma içinde olacağı gündür? diye konuştu.

Konuşmaların ardından kutlamaya katılanlar müzik eşliğinde halay çekti. Programın sonunda vatandaşlar olaysız bir şekilde alanı boşalttı.haber009haber001haber002haber003haber004haber005haber006haber007haber008haber010haber011haber012

Yorum (0)

Konular:

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı

Tarih: 02 Mayıs 2013 Yazan: editor3

dr6yockhgy340021mayisAnamur Emek Platformu tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yürüyüş ve tören düzenlendi.

Tez Kop İş, Eğitim Sen, SES, BES, Eğitim İş, ADD, CHP, TGB, ÖDP, Baro, Akine Köylüleri Derneği, Kültür Derneği, İnşaat Mühendisleri Odası Temsilciliği ve Tokgöz Ekmek Fabrikası işçilerinden oluşan Anamur Emek Platformu?nun düzenlediği yürüyüş otogardan başlayarak sloganlar eşliğinde Cumhuriyet meydanına kadar sürdü. Yürüyüşe katılanlar ellerindeki pankartlar ve attıkları sloganlarla hükümete sert tepki gösterdi.

Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı?nın okunmasıyla başlayan kutlama töreninde, Eğitim-İş Temsilcisi Uğur İnan, 1 Mayıs?ın tarihini anlatırken, Nazlı Karaşah ve Batın Başoğlu da şiirler okudu. Eğitim Sen Temsilcisi Mustafa Bakır, günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasında, şunları söyledi:

?Emek ?sermaye çelişkisinin giderek derinleştiği, buna baskı ve zulümlerin, eklendiği bir dönemde 1 Mayısı karşılıyoruz. Umudu büyüten emekçi direnişleri de eklenerek, yaşamı emeği ile var edenlerin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayısta yine meydanlardayız.

1 Mayıs bedeller ödenerek kazanılmıştır. Kimsenin tek başına başlatıp bitiremeyeceği, törenlere sığmayan ortaklaşmış değerlerdir.1 Mayıs. Kapitalizme onun Emperyalist sömürü sistemine karşı direnme günüdür. Baskılara, zulme, zamlara, alcığa, sefalete, kuralsız, güvencesiz çalışma biçimlerine karşı mücadele etme günüdür.

1 Mayıs sınıflar mücadelesi tarihinin merkezinde duran, pratik yaşamla taçlandırılmış, tecrübenin, birikimin mücadelede, ısrarın sınıf diliyle adıdır. Ezilen emekçilerin mücadele ve dayanışma günüdür.

1 Mayıs eylemdir. İşsizliğin çığ gibi büyüdüğü, ekonomik krizlerin tüm yükünün emekçilerin sırtına yüklendiği, taşeronlaşmanın, her gün onlarca emekçi kardeşimizin canına mal olduğu, patronların daha fazla kar elde etmesi uğruna, İş kazası denilen cinayetlerin sürdüğü, İşçilerin, Emekçilerin, canı üzerine kurulu, düzenin karşısına, yüreği ile dikilmektir.

1 Mayıs, ülke çiftçisini, yakıta, gübreye yapılan zamlarla ezdirmemektir. Köylüsünün bankaların ve tefecilerin insafına terk edilmesine karşı çıkmaktır. Çiftçinin toprağını ipotek altına aldıranlara, emeğinin emperyalist tekellere peşkeş çekilmesine karşı durmanın adıdır.

Dünyada, emekçiler adına kazanılan bu haklar, ülkemizde kapitalist sömürü sisteminin temsilcileri tarafından gasp ediliyor. Çalışma alanlarında uygulanan taşeronluk sistemi ile işçiler köle gibi çalıştırılıyor.2002 yılında 387 bin olan taşeron işçi sayısı, bugün 1 milyon 600 bine çıkmıştır. Güvencesiz emek sömürüsü  % 313 artmıştır. Türkiye, iş cinayetleri konusunda dünyada 3.ü Avrupa da 1.i sıradadır.

AKP bu kapitalist sistemi temsil ediyor. Bu sömürü, onların eliyle sürüyor. Bunlar emek düşmanıdır. İnanmayın ileri demokrasi laflarına, hele bir hakkınızı aramak için sokağa inin, göreceksiniz biber gazı polis copunun ne olduğunu. Kapitalizm ustalaştığı her yerde biat ettirmek istiyor.

Duyun, aç, güvencesiz çalıştırdıkları işçilere ne söylediklerini. Başbakan, maden ocağında ölüm bu işin kaderinde var. Madene inen işçiler, zaten bunu göze alarak iniyorlar diyor. Çalışma bakanı, güzel öldüler, acı çekmediler diyor. Takdiri ilahi, yapacak bir şey yok diyor. Madenci ölümlerinin hesabını sormak için, taşeronluk sistemine, mezarda emekliliğe hayır demek için meydanlardayız.

AKP nin dayattığı bu sistemde yoksullar daha fazla yoksullaşmakta, zenginler ile yoksullar arasındaki uçurum hızla büyümektedir. Tüketim ürünleri üzerinden yapılan zamlarla sömürü devam ediyor. İşsizlerin yoksulların muhtaç duruma düşürüldüğü, onurlarının kırıldığı bir barbarlık düzeni dayatılıyor. Ezilen emekçilerin, yoksulların tepkisini göstermesi için 1 Mayıs mitingleri büyük önem taşıyor. Şimdi sesimizi duyurmanın artık yeter demenin tam zamanıdır.

Emperyalizm kan ve gözyaşından beslenir. Emperyalist devletlerin ülkemizdeki savaş ve işgal politikalarının bir parçası olan tüm üstleri kapatılmalıdır. Demokrasi bahanesi ile Suriye halklarının katledilmesine seyirci kalmamalıyız. Emperyalist ABD ve işbirlikçi AKP hükümetinin Suriye de yürüttüğü, kirli savaşa karşı durmak için meydanlardayız.

1 Mayıs işçi sınıfının, mücadelesi sonucu kazanılmıştır. Sermayenin saltanatına, gericiliğe, karanlığa, emperyalizmin egemenliğine hayır demek için meydanlardayız. Bizim için bu direniş meydanları önemlidir. En güzel mücadele meydanlarda verilir. En iyilerimizi o meydanlarda kaybettik. Şimdi onların anısı için de bu meydanlardayız.

Yaşadığımız bu çağda, taleplerimiz hala dün kadar yakıcıdır. Ama bugün dünden daha bilinçliyiz. Dünya emekçilerinin koca bir tarihine sahibiz. Biliyoruz korku duvarlarını, yıkmanın yolunu, açlıkla terbiye edilmek değil, insanca yasamak istiyoruz. Bizler dur demedikçe, egemenlerin durmayacağını biliyoruz. Bizler karşı durmadıkça savaşlarında, açlığında, yoksulluğunda sonunun gelmeyeceğini biliyoruz. Bütün bunlara dur demek için meydanlardayız.

Taleplerimiz. Herkesin güvenli işi, aşı olduğu, insan onuruna yaraşır yaşanabilir, Eşit, özgür demokratik bir ülkedir. Bunu da işçi sınıfı bilinçli, kararlı direnişi ile başaracaktır. Kim ne söylerse söylesin, toplumsal kurtuluş, işçi sınıfının eseri olacaktır.

1 Mayıs, emek emek dokunan, alın teri ile oluşturulan, tarihin mücadele ile örtüştüğü, düşün gerçeğe dönüştüğü bir gündür.

Selam olsun bu uğurda mücadeleyi sürdüren işçi sınıfına. Selam olsun dünya işçilerinin sınıf kardeşliğine. Bir mayıs işçi bayramınız kutlu olsun.?

Kutlama töreni, Mustafa Yılmam?ın türküleri eşliğinde gençlerin eğlencesi ile sona erdi. Emniyet Müdürlüğü, onlarca polisle meydanın çevresinde önlem aldı.dr6yockhgy34004dr6yockhgy34008dr6yockhgy34013dr6yockhgy34021dr6yockhgy34022dr6yockhgy34023dr6yockhgy34025dr6yockhgy34026dr6yockhgy34017dr6yockhgy34040dr6yockhgy34041dr6yockhgy34042dr6yockhgy34043dr6yockhgy34044dr6yockhgy34045dr6yockhgy34046dr6yockhgy34047dr6yockhgy34049dr6yockhgy34051dr6yockhgy34001dr6yockhgy34033dr6yockhgy34050dr6yockhgy34038dr6yockhgy34037dr6yockhgy34036

Yorum (1)

Konular:

1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Tarih: 02 Mayıs 2012 Yazan: editor3

1 Mayıs İşçi Bayramı, Anamur Emek Platformu tarafından düzenlenen programla kutlandı. Otogar civarında toplanan katılımcılar, buradan yeni Cumhuriyet meydanına kadar sloganlar eşliğinde yürüdüler.
Meydanda yapılan törende, Ebru Durgun ve Ertan Özdemir tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Sevgi Tunç?un okuduğu şiirin ardından platform adına konuşma yapan Eğitim Sen Anamur Temsilcisi Mustafa Bakır, 1 mayısın işçi sınıfının, emeğin, dayanışmanın bayramı olduğunu belirterek, ?Bugün, kapitalizme, onun emperyalist sömürü sistemine karşı direnme günüdür. Baskı ve zulme, zamlara, açlığa, sefalete, kuralsız, güvencesiz çalışma biçimlerine karşı gün mücadele etme günüdür? dedi.
Her alanda daha fazla kar için denetimsiz, güvencesiz çalıştırılan yüzlerce işçi öldüğünü belirten Bakır, şunları söyledi:
?Fabrikada, atölyede, madenlerde cinayetler sürüyor. Son birkaç ay içinde, Adana, kozandaki baraj inşaatında 10 işçi, İstanbul AVM inşaatının şantiyesinde 11 işçi yanarak, Eskişehir maden göçüğünde 4 işçi Erzurum da 5 tedaş işçisi, Kahraman Maraş’ta kot boyama fabrikasının kazan dairesinde patlama sonucu 4 işçi ölmüştür. Kapitalizm her yerde öldürüyor. Birileri servetine servet katarken, işçilerin, yoksulların payına ölmek düşüyor.?
1 mayısın işçi sınıfının en politik bayramı olduğunu ifaden eden Bakır, ?Birilerinin demokratik bağışı değil, direnerek kazanılmıştır. Bizim için bu direniş meydanları önemlidir. En güzel mücadele meydanlarda verilir. En iyilerimizi o meydanlarda kaybettik. Şimdi onların anısı için de bu meydanlardayız. Zulmün efendilerine boyun eğmeyeceğiz. Kim ne söylerse söylesin, toplumsal kurtuluş, işçi sınıfının eseri olacaktır. Son sözü direnen işçi sınıfı söyleyecektir? diye konuştu.
Konuşmanın ardından 1 Mayıs tertip komitesini oluşturan Tez-Koop-İş, Eğitim-Sen, Ses, Bes, ADD, Eğitim-İş. CHP, CHP Gençlik Kolları, ÖDP, Gençlik Muhalefeti, Anamur Kültür Derneği, İnşaat Mühendisleri Odası ve Ekmek Fırını Emekçileri?nin temsilcileri tanıtıldı.
Program, Erhan Uysal, Yunus Deniz, Ayhan Sezdirmez ve Onat Özkurt?tan oluşan grubun sunduğu canlı müzik dinletisi ile sona erdi.

Yorum (0)

Anket

Mersin - Antalya yolu tamamlandığında Anamur'a ne gibi faydaları olur?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

HAVA DURUMU

ANAMUR

İLETİŞİM SAYFALARI

Son Yorumlar

  • Tedora Vohs: Of be Gürdal, yine döktürmüssün canim kardesim. Gülnarda...
  • Mehmet Aydın: Anamur ve kendim adına teşekkürler;emeğiniz e sağlık hocam.
  • Ayşe Derya Seymen: Harika babacığım.. Emeğine yüreğine sağlık, iyi ki varsın
  • Hüseyin Sezer: Kalemine sağlık çocukluğumuza götürdün teşekkürler
  • Adil Demir: Süper,zamanda yolculuk yaptım.Ellerine ve hafızana sağlık abi!
  • Gürdal Sümer: Temiz çevre ve sıfır atık konusunda duyarlı olunması çağdaş...
  • Müjdat NUHUT: Eline, beynine, emeğine sağlık.Çok güzel bir belgesel...
  • Ayşe Derya Seymen: Emeğine yüreğine sağlık babacığım Harika bir yazı olmuş..
  • Mehmet Kemal: İyi adamdı, mekanı cennet olsun
  • Resul Baltacı: 05427359149 ararmisin