Konu Arşivi | "BES"

Konular: , ,

Anamur’da Eğitim-Sen, SES ve BES üyeleri grev yaptı

Tarih: 22 Aralık 2011 Yazan: editor3

Sendikaların üyeleri ile destek veren sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilci ve üyeleri öğle saatlerinde Eğitim-Sen binası önünde toplanarak eski Cumhuriyet Meydanı?na kadar çeşitli sloganlar atarak yürüdüler.
Eğitim-Sen Temsilcisi Mustafa Bakır, burada yaptığı açıklamada, üretimden gelen güçlerini kullanarak iş bırakıp greve başladıklarını belirterek, ?AKP hükümetinin emekçi kesime yaptığı haksızlıklara karşı çıkmak için iş bırakıyoruz? dedi.
 İktidarın, kanun hükmünde kararnameler ile bürokratlarının maşlarını 3 bin lira birden arttırırken asgari ücretliye aylık 19 lira zam yaptığını ifade eden Bakır, ?Asgari ücretliye günlük 63 kuruş zam yapıyor. Öğretmene, akademisyene ek ödeme yok.  Tüketim ürünlerine yaptıkları yüzde 20?ye varan zamlara ise düzenleme diyorlar. Emekçilerle alay ediyorlar? diye konuştu.
Bakır, AKP hükümetinin kamu emekçilerinin yıllardır verdiği meşru mücadeleyi, uluslararası sözleşmeleri ve anayasayı yok sayarak grevli toplu sözleşme hakkını engellediğini öne sürdü.
Bakır, insanca bir yaşam, grevli toplu sözleşme, güvenceli istihdam, insanca yaşanacak temel ücret, 4/c-4/b-50/d gibi güvencesiz çalışmaya son verilmesi ve bu çalışanlara kadro sağlanması, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması ile baskı ve zulümlere son verilmesini talep ettiklerini belirterek, talepler dikkate alınmazsa, her yerde direnişi örgütleyeceklerini kaydetti.
Kapitalizmin, sömürü sistemine dayanan, her türlü ayrımcılığı, şiddeti içinde barındıran bir düzen olduğunu vurgulayan Bakır, ?İşte AKP bu kapitalist sistemin ürünüdür. Kazıyın bu kapitalist sistemi, altından AKP çıkar. Onların eliyle faşizm çıkar, sömürü çıkar. İyi tanıyın bunları, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır? diye konuştu.
SES Temsilcisi Hamit Durna da Sağlıkta Dönüşüm programı kapsamında artık hizmet almak için hastanede, eczanede, Sosyal Güvenlik kurumunda daha çok prim ödendiğini belirterek, şunları söyledi:
? 2012 de sonra Yeşil Kart kalkacak, Sağlık hizmeti almak için asgari ücretin üçte birinden fazla geliri olan prim ödemek zorunda kalacak. 219 lira geliri olan aylık en az 26 lira katkı payı ödeyecek. İlaç, tıbbi malzeme, protez gibi gereçlerin katkı payı artırılacak. Sağlık, paranız kadar yararlanacağınız bir hizmet sektörü olacak. İthal doktor ve hemşireler getirilecek. İşte bu nedenlerden dolayı grevdeyiz. Emeğimizin, alın terimizin hakkı için halkımızın çocuklarımızın geleceği için grevdeyiz. ?
Konuşmaların ardından meydandaki kalabalık sesiz bir şekilde dağıldı.phmk4ekl004

phmk4ekl001phmk4ekl002phmk4ekl003phmk4ekl005

Yorum (0)

Konular: , , ,

Anamur?da iş bırakma eylemi yapıldı

Tarih: 26 Mayıs 2010 Yazan: editor3

Anamur?da 3 sendikanın üyeleri bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.
Eğitim-Sen Anamur Temsilciliği?nde toplanan Eğitim-Sen, Büro Emekcileri Sendikası (BES) ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, Cumhuriyet Meydanı?na yürüyüş yaptılar.
Eğitim-Sen Anamur Temsilcisi Mustafa Bakır, burada yaptığı açıklamada, Türkiye?de güvencesiz, kuralsız çalışma koşullarının giderek arttığını öne sürerek, demokratik taleplerinin, örgütlenme ve kazanılmış haklarının yok sayıldığını belirtti.
Bakır, konuşmasında şunları söyledi:
?Yine emek karşıtlarının tutum ve uygulamaları nedeni ile meydanlardayız. Ülkemiz güvencesiz, kuralsız, çalışma koşullarının giderek arttığı bir ülke olmuştur. İşçi sınıfı tarihin en zor koşullarını yaşamaktadır.
Demokratik taleplerimiz baskı ve zor yasaları ile kıskaç altına alınıyor. Örgütlenme özgürlüğümüz, kazanılmış haklarımız yok sayılıyor. Emeğimize, ekmeğimize saldırılar hızla artıyor. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar.
Tekel işçilerinden sonra sıra belediye işçilerine geldi. Başbakanlık tarafından çıkartılan genelge ile 16 bin belediye işçisi ihtiyaç fazlası iddiası ile 4-c statüsüne alınmak isteniyor. Zonguldak maden işçileri güvencesiz çalıştırmaya kurban edildi. Başbakan onların kaderi diyor. Neden bu kötü kader hep yoksullara emekçileredir. Birilerininki si de hep saltanat sürmektir.
Hep söylüyoruz. Kapitalizm insan, doğa, etik, değer tanımaz. Onun doğasında hep kar etmek, sömürü vardır. Bunlar onun kanunudur. O her yerde öldürür.
Şimdi sesimizi duyurmayıp ta ne zaman duyuracağız. İş yok, iş güvencesi yok, sosyal güvence yok. Paran kadar eğitim sağlık alabiliyorsun. Senin dökülen alın terinin bir kıymeti yok. Ülke bu noktaya tamamen sermayenin hizmetinde olan iktidarlar tarafından getirildi. Şimdi sesimizi duyurmanın, artık yeter demenin tam zamanıdır. Bu grevin en önemli taleplerinden biri herkese güvenli bir iş sağlanmasıdır.
Emek örgütleri olarak: Konfederasyonumuz KESK ve toplumun geniş kesimleri ile birlikte bu yanlış uygulamalara dur demek için, üretimden gelen gücümüzü kullanarak işi durduruyoruz.
?Başta 4-b 4-c olmak üzere güvencesiz işçi çalıştırmaktan vazgeçilsin.
?Herkes parasız demokratik bilimsel eğitim alabilsin.
?Sağlıkta katkı payından vazgeçilsin.
?İşsiz öğretmenlerin kısa sürede kadrolu olarak ataması yapılsın.
? Kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları tanınsın
?Güvencesiz çalıştırmaya, taşeronlaştırmaya son verilsin.
? İş yeri cinayetlerine, maden kazalarına karşı önlem alınsın.
Dile getirdiklerimiz toplumsal taleplerdir. Emeklisi işsizi, güvencesiz çalışanı, herkesin bu eyleme destek olmasını istiyoruz.   Bu grev tüm kamu emekçilerinin grevidir.
Emekçiler bu sorunları direnerek aşacaklar. Emek ve demokrasi mücadelesini daha kararlı bir şekilde sürdüreceklerdir.
Haklarımız için, özgürlüğümüz için, açlığa sefalete seyirci kalmamak için kararlıyız, direneceğiz, kazanacağız.
Yaşasın onurlu örgütlü emek mücadelemiz.? 26mys00526mys006

Yorum (0)

Konular: , , ,

26 Mayıs?ta iş bırakma eylemi yapılacak

Tarih: 22 Mayıs 2010 Yazan: editor3

www.haberanamur.net te yayınlanan haber ve fotoğraflar, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz

Anamur?da taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle 3 sendikanın üyelerinin 26 mayısta iş bırakma eylemi yapacağı bildirildi.
Eğitim-Sen Anamur Temsilcisi Mustafa Bakır, Büro Emekcileri Sendikası (BES) Anamur Temsilcisi Şahin Geyik ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Anamur Temsilcisi Hamit Durna  yaptıkları ortak açıklamada, emek karşıtı tutum ve uygulamalar nedeni ile 26 mayısta bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını söylediler.
Sendikaların temsilcileri, Türkiye?de güvencesiz, kuralsız çalışma koşullarının giderek arttığını öne sürerek, demokratik taleplerinin, örgütlenme ve kazanılmış haklarının yok sayıldığını belirttiler.
Temsilciler, sağlıktaki katkı paylarından vazgeçilmesi, işsiz öğretmenlerin kadrolu atanması, kamu çalışanlarına grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakların tanınması talepleriyle 26 mayısta iş bırakma eylemi ve Cumhuriyet Meydanı?nda saat 13:30?da basın açıklaması yapacaklarını kaydettiler.
Temsilciler, tüm emekçileri eyleme katılmaya davet ettiler.22mays010

Yorum (0)

Konular: , ,

Sendikalar eylem hazırlığında

Tarih: 21 Kasım 2009 Yazan: editor3

Kamu Emekçileri Sendikaları Konferedasyonu?na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Büro Emekçileri Sendikası?nın (BES) Anamur Temsilcileri, kamu çalışanlarına 25 Kasım?da bir günlük iş bırakma eylemi çağrısı yaptı.
Eğitim-Sen Anamur Temsilcisi Mustafa Bakır, SES Anamur Temsilcisi Hamit Durna ve BES Anamur Temsilcisi Şahin Geyik, yaptıkları ortak açıklamada, taleplerinin dikkate alınmadığını belirterek, hükümetle yapılan görüşmelerde iç hukuk yollarının tükendiğini söylediler.
Temsilciler, eylemden başka yapacak bir şey kalmadığını vurgulayarak, ?Grev ve toplu sözleşme hakkı içeren özgürlükçü bir sendika yasası, insanca yasayabileceğimiz bir ücret talep ediyoruz. Bir çuval kömür, iki somun ekmekle avutan bu düzeni değiştirmek için, ekonomik ve sosyal taleplerimiz için, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için eylem yapacağız. Danıştay kararı gereği grev haktır. Anayasanın 90. maddesine göre ülkemizde kamu çalışanlarının grev ve toplu sözleşme hakkı vardır? dediler.
Temsilciler, emek mücadelesinin birlik ve dayanışma ile kazanılacağına vurgu yaparak kamu çalışanlarını 25 Kasım?da bir günlük iş bırakma eylemi ve saat 13.30?da Cumhuriyet Meydanı?nda buluşmaya çağırdılar.20kasim006

Yorum (0)

Anket

Mersin - Antalya yolu tamamlandığında Anamur'a ne gibi faydaları olur?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

HAVA DURUMU

ANAMUR

İLETİŞİM SAYFALARI

Son Yorumlar

  • Tedora Vohs: Of be Gürdal, yine döktürmüssün canim kardesim. Gülnarda...
  • Mehmet Aydın: Anamur ve kendim adına teşekkürler;emeğiniz e sağlık hocam.
  • Ayşe Derya Seymen: Harika babacığım.. Emeğine yüreğine sağlık, iyi ki varsın
  • Hüseyin Sezer: Kalemine sağlık çocukluğumuza götürdün teşekkürler
  • Adil Demir: Süper,zamanda yolculuk yaptım.Ellerine ve hafızana sağlık abi!
  • Gürdal Sümer: Temiz çevre ve sıfır atık konusunda duyarlı olunması çağdaş...
  • Müjdat NUHUT: Eline, beynine, emeğine sağlık.Çok güzel bir belgesel...
  • Ayşe Derya Seymen: Emeğine yüreğine sağlık babacığım Harika bir yazı olmuş..
  • Mehmet Kemal: İyi adamdı, mekanı cennet olsun
  • Resul Baltacı: 05427359149 ararmisin