Haberi Arkadaşına Gönder Haberi Arkadaşına Gönder

MEÜ Eğitim Fakültesi öğretim elemanları basın açıklaması.

21 Mart 2012

www.haberanamur.net te yayınlanan haber ve fotoğraflar, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanları olarak 4+4+4 olarak bilinen yasa önerisi ile ilgili basın açıklaması yaptı.
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe BALCI tarafından okunan basın açıklaması şöyle;
 ?Aşağıda imzası bulunan Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ?ne İlişkin Görüşüdür.
?Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları olarak TBMM?ye sunulan 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini (4+4+4) aşağıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı sakıncalı buluyoruz:
Toplumun geleceği olan çocuklarımıza, gençlerimize yönelik bu yasa önerisi eğitbilimsel gerçekliklerle bağdaşmamaktadır. Örneğin;
1. Çocukların gelişimi açısından son derece önemli olan okul öncesi eğitim zorunlu eğitimin kapsamı dışında tutulmaktadır.

2. Öngörülen ilköğretime başlama ve diğer öğrenim kademelerine geçiş yaş ve süreleri, çocuğun bilişsel, bedensel, duygusal, ahlaki gelişim dönemlerine ve özelliklerine aykırıdır.

3. 4+4+4 modelinde mesleki yöneltmenin bu kadar erken bir yaşta başlamasının bilimsel dayanağı yoktur. Bireyler, gelişim özellikleri nedeniyle, mesleki ilgi ve yeteneklerini 9-10 yaşlarında belirleyemezler. Bu durum gelecekte hem bireysel, hem toplumsal olarak ekonomik, psikolojik, sosyolojik açılardan kayıplara neden olacak ve çocuk işçiliğini yaygınlaştıracaktır.

4. Ülkemizde ortaöğretimde okullaşma oranı oldukça düşüktür. Ancak sekiz yıllık kesintisiz eğitim, bu düşük oranı önemli ölçüde artırmıştır. Söz konusu yasa ile bu oranın 8 Yıllık Zorunlu Eğitim sürecinden önceki okullaşma oranının bile altına ineceği açıktır.

5. Avrupa?daki pek çok ülke 1. ve 2. kademelerde tek yapıya (8 yıllık eğitime) yönelmişken, bizim 1. ve 2. kademeyi ayırmamız geri adım atmak anlamına gelmektedir. Kesintisiz zorunlu eğitimin temel amacı, öğrenim çağındaki çocukların ortak, eşit, genel ve sürekli eğitim almalarıdır. 4+4+4 modeli ise, bu temel ilkeleri göz ardı ederek zorunlu eğitimi ortadan kaldırmaktadır.

6. Açık öğretim uygulaması ise, insanın sosyal bir varlık olduğu ve öğrenmenin de bireyin çevresiyle, diğer bireylerle etkileşimi sonucu gerçekleştiği olgusunu hiçe saymaktadır. Okul ortamı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle kuracağı ilişkiler bakımından önemli olanaklar sağlayarak onların her yönden gelişiminde ve öğrenmesinde çok önemli rol oynar. Zorunlu eğitim çağındaki çocukların açık öğretim yoluyla, yüz-yüze eğitimden mahrum edilmesi, iletişimsel ve psikolojik ilkelerle örtüşmemektedir.

7. Söz konusu yasa önerisi öğretmen istihdamı ve yaşam standartları ile ilgili sorunlar, özellikle ortaöğretimde okullaşma oranının düşüklüğü, eğitimde nitelik sorunu, dezavantajlı grupların eğitimi, eğitimin finansmanındaki sorunlar ve eğitim politikasındaki istikrarsızlık gibi birçok eğitim sorununa çözüm getirmeyecek, aksine, gerek öğretmen istihdamı gerekse kız çocuklarının okullaşması konusunda yeni sorunlara neden olacaktır.

Sonuç olarak, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi?nde çalışan öğretim elemanları olarak laik, bilimsel ve demokratik eğitim ilkeleriyle bağdaşmayan bu yasa önerisine bilim insanı sorumluluğumuzla karşı olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz?.
Öğretim Elemanları adına, Prof. Dr. Ayşe BALCI, Prof. Dr. Adnan ERKUŞ, Doç. Dr. Özler ÇAKIR, Doç. Dr. Faik KANATLI, Yrd. Doç. Dr. Zülal ERKAN, Yrd. Doç. Dr. Devrim ALICI.
ortak-akil001

Yorumlayın

Anket

Mersin - Antalya yolu tamamlandığında Anamur'a ne gibi faydaları olur?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

HAVA DURUMU

ANAMUR

İLETİŞİM SAYFALARI

Son Yorumlar