Haberi Arkadaşına Gönder Haberi Arkadaşına Gönder

Yeşil kartlılar dikkat

02 Ocak 2012

www.haberanamur.net te yayınlanan haber ve fotoğraflar, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.

9 milyon 140 bin yeşil kartlı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı. Vize süresi devam eden yeşil kartlılar için yeni yılda halen yürürlükteki uygulamalar geçerli olurken vize süresi dolan yeşil kartlıların bir ay içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırmaları gerekecek. Aksi takdirde gelir testi yaptırmayan yeşil kartlıların asgari ücretin iki katı geliri olduğu kabul edilerek bu kişilerden 200,88 TL Genel Sağlık Sigortası primi alınacak.
Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında, 1 Ocak 2012?-den itibaren Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak yeşil kartlıların tabi olduğu şartlar açıklandı.
BİR AY İÇİNDE GELİR TESTİ YAPTIRMAYANLAR
Yönetmeliğe göre, genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından resen tescil edilecek.
Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirleri asgarî ücretin iki katı olarak kabul edilecek.
Gelir testine tâbi tutulacak kişinin gelir testini yaptırmak üzere vakfa bizzat yazılı başvurusu esas alınacak. Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine tâbi tutulacak kişi olması hâlinde aynı form ile başvuru yapılabilecek.
Gelir testine tâbi tutulacak kişilerden, aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgarî ücretin iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaksızın, beyan edilen gelir esas alınarak genel sağlık sigortası tescili yapılacak.
BAŞVURULAR
Başvuru, kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı?na bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılacak. Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde vakıf personeli tarafından tanı-tıcı kimlik belgesi gösterilmek suretiyle hane ziyareti bilgi formu kullanılarak, başvuruda bulunanların ikametgâhlarına gidilerek hane ziyaretleri gerçekleştirilecek.
ASGARİ ÜCRETİN 3?TE BİRİNDEN AZ GELİRİ OLANLARIN PRİMİ DEVLETTEN
Yapılan gelir tespiti sonrasında aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı asgarî ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilenler için, genel sağlık sigortası tescili yapılacak. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primini Devlet ödeyecek. Yapılan gelir tespiti sonrasında aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı; asgarî ücretin üçte birine eşit veya üçte biri üzerinde olduğu tespit edilenlerin genel sağlık sigortası tescili yapılacak
Genel sağlık sigortası tescilinin resen yapıldığı tarihten itibaren prim tahakkuk ettirilecek ve ödeme yükümlülüğü başlayacak.
15 GÜN İTİRAZ SÜRESİ VAR
SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebligatın yapıldığı genel sağlık sigortalısınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edilebilecek.
İtirazlar, itirazın vakıf kayıtlarına intikal tarihinden itibaren 15 gün içinde, heyet tarafından karara bağlanarak alınan karar itirazda bulunan genel sağlık sigortalısına ve SGK? ya bildirilecek. Heyet gerekli gördüğü hâllerde itirazı karara bağlamadan önce vakıf personeline inceleme yaptırabilecek.
1 Ocak 2012 tarihine kadar yeşil kart verilenler, 1 Ocak 2012 tarihinde gelir tespitine tâbi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek. Bu kişilerin yeşil kart vize tarihinden itibaren bir ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere vakıflara başvurmaları gerektiği Bakanlık ve SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak. Bu kişilerin gelir tespitleri bu Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde vakıflar tarafından yapılacak.
haber_4ef59c2d4e5481

Yorumlayın

Anket

Mersin - Antalya yolu tamamlandığında Anamur'a ne gibi faydaları olur?

Sonuçlar

Loading ... Loading ...

HAVA DURUMU

ANAMUR

İLETİŞİM SAYFALARI

Son Yorumlar

  • Mahmut Gazi ÖZSOY: Tebrikler
  • Gürdal Sümer: İyi Parti’deki bu gelişme diğer sağ partilere de örnek...
  • Şeref Koz: İnsanların ilgisi çok yoğundu. Yazarlarımız da dolu doluydu....
  • Şeref Koz: Güzel bir etkinlikti. İlgi yoğundu. Kutluyorum. Okuru bol olsun.
  • Gürdal Sümer: Övgü dolu sözlerinize çok teşekkür ederim Hikmet Bey. Turist...
  • Hikmet ÜNLÜ: Bu ikinci yazınız, yaşamış olduğumuz aynı dönemleri...
  • Tedora Vohs: Of be Gürdal, yine döktürmüssün canim kardesim. Gülnarda...
  • Mehmet Aydın: Anamur ve kendim adına teşekkürler;emeğiniz e sağlık hocam.
  • Ayşe Derya Seymen: Harika babacığım.. Emeğine yüreğine sağlık, iyi ki varsın
  • Hüseyin Sezer: Kalemine sağlık çocukluğumuza götürdün teşekkürler